Foto: Modern Times Group
Finans

Madsen Lindemann lämnar MTG efter 26 år

MTG:s vd och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann lämnar bolaget efter 26 år.

Uppdaterad 2020-07-24
Publicerad 2020-07-23

Jørgen Madsen Lindemannt anger som skäl att han vill frigöra tid för att söka nya utmaningar, men också för att underlätta för bolagets långsiktiga successionsplanering för rollen som vd och koncernchef. Styrelsen har motvilligt accepterat Jørgen Madsen Lindemanns uppsägning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets styrelse kommer att aktivera sin interna och externa kandidatlista för vd-succession, med hjälp av internationella rekryteringsexperter och bedöma potentiella kandidaters färdigheter och erfarenheter utifrån vad man anser är mest relevant och passande för bolagets behov.

Jørgen Madsen Lindemann – som har tolv månaders uppsägningstid enligt sitt anställningskontrakt – fortsätter att vara fullt dedikerad och engagerad i sitt uppdrag och sina plikter som vd och koncernchef, till dess att hans efterträdare är utsedd och fullt verksam i bolaget.

David Chance, styrelseordförande för MTG, har också informerat bolaget att han ej kandiderar för återval i samband med årsstämman i maj 2021. Efter över 20 år i bolagets tjänst informerade David Chance nomineringskommittén om sitt beslut för flera månader sedan. Han avgår i samband med årsstämman 2021.

Platsannonser