FinansNyhet

Kompetens slår ålder

Foto: Torbjörn Persson
Publicerad

Många som är 50+ tror att deras ålder ligger dem i fatet när det är dags att söka nytt jobb. Men enligt Carl-Gustaf Leinar, vd på TRR Trygghetsrådet, är det inte åldern utan snarare en lång anställning med samma arbetsuppgifter som kan ställa till det.

Jens Ekelund

Varje år hjälper TRR mellan 15 – 25 000 uppsagda tjänstemän inom den privata sektorn med omställning. Många medelålders som kommer i kontakt med TRR tror dock att det inte går att få nytt jobb när man fyllt 50.

– De har bestämt sig för att det inte går. Men vi kan med all vår statistik visa att det visst går. Det tar lite tid, och det är lite knöligare, men det går att få jobb ända upp till 64 år. Det är kompetens som slår ålder, förklarar Carl-Gustaf 'Calle' Leinar, vd på TRR.

Sett över en tioårsperiod är trenden dessutom tydlig. Det är lättare idag för en 55-åring att få jobb än det var 2006.

Annons

– 60 är snart det nya 50, konstaterar han. Men man ska komma ihåg att Sverige är ett stort land. Det finns orter som har en begränsad arbetsmarknad. Där är inte möjligheterna lika stora som i större städer.

Det är inte bara arbetstagare som hänger upp sig på ålder. Det gör även arbetsgivare. Calle Leinar kallar det åldersfixering, och han upplever att det är mer utbrett i Sverige än på andra håll.

–  Jag har jobbat på Ericsson tidigare och kan jämföra med ett antal länder och där var det inte alls som här.

Annons

Han tror att fixeringen beror på flera saker. En är det gemensamma pensionssystemet.

– Alla är mentalt inställda på att 65 år är pensionsåldern. Det har man inte i andra länder så kollektivt. En annan är att det inte finns så många förebilder, personer som är seniora och syns i samhället, som i till exempel USA. Sedan är det lagen om anställningstrygghet där man har fått med sig en bild av att hög ålder är en trygghet.

Det sistnämnda är en falsk trygghet menar Calle Leinar. Det är inte alls säkert att man får vara kvar bara för att man jobbat länge, och blir man uppsagd kan den långa anställningen ligga en i fatet.

Annons

– Ofta har man haft en stark organisationskompetens i sitt företag, men när man sedan ska söka nytt jobb har man tappat hälften av sin kompetens för att den är relaterad till det gamla företaget. Man har lågt marknadsvärde. Upplevelsen är att det är ens ålder som ställer till det, men faktum är att det är anställningstiden.

Samtidigt betonar han att en lång anställning inte alltid behöver vara något negativt.

– Den som har bytt arbetsuppgifter, avdelning och projekt internt har lättare att få ett nytt jobb. Man måste bejaka förändring och vara nyfiken. Nyfikenheten är nog den enskilt viktigaste attitydfrågan.

Lättast att få ett nytt jobb har den som haft flera olika arbetsgivare under livet.

– Det är för att sättet man får ett jobb i Sverige idag är via kontakter, och ju fler arbetsgivare desto fler kontakter. Det är det nätverket som man har jättemycket nytta av. Det går dubbelt så fort att få ett nytt jobb för den som har bra förutsättningar, säger Calle Leinar.

Fakta nytt jobb via TRR

För dem som har bra förutsättningar är mediantiden sju månader tills de har nya jobb.

För dem med sämre förutsättningar kan det ta ett till ett och ett halvt år.

Tre-fyra procent av dem som kommer till TRR lyckas inte hitta nya jobb. Det beror ofta på en kombination av allvarlig ohälsa, icke-efterfrågad kompetens och lång anställningstid. Attityd spelar också in – att man tycker lönen är för låg, inte vill pendla/flytta eller till exempel kräver ett chefsjobb för att man alltid varit chef tidigare.

 

Annons