Annons

Annons

"Det är lätt att göra rätt"

Lena Olving – vd på Mycronic AB som nyligen belönades med Allbrights jämställdhetspris – upprörs över bristen på kvinnliga ledare i näringslivet. "Vi måste utnyttja kompetensen i hela befolkningen", säger hon.

Teknikbolaget Mycronic fick i november i år motta stiftelsen Allbrights jämställdhetsutmärkelse. Enligt motiveringen visar Mycronic att bolaget har jämställdhetsfrågan "högt upp på agendan" och att det uppvisar "konkreta exempel på åtgärder".

Lena Olving är vd på Mycronic sedan två och ett halvt år tillbaka och har arbetat för ökad jämställdhet sedan dag ett.

– När jag tillträdde så fanns det ingen kvinna i ledningen medan hälften av de stämmovalda styrelseledamöterna var och är kvinnor. Så jag jobbade aktivt för att hitta fler i företaget, berättar hon.

Annons

Annons

I dag är 3 av 7 chefer i R&D-ledningen och 3 av 8 i koncernledningen kvinnor. Som en jämförelse är drygt 3 av 10 eller 29 procent av Sveriges chefer kvinnor.

Olving anser att jämställdhet och mångfald krävs för att skapa ett framgångsrikt bolag.

– Det tillför dynamik och leder till bättre beslutsfattande och resultat. Även forskning bekräftar det.

För Olving är det lika mycket en rättvise- som en demokratifråga.

– Det handlar om att vi måste utnyttja den kompetens som finns i hela befolkningen. Det finns inget som säger att män skulle vara mer kompetenta än kvinnor. Men jag har allt för ofta sett att man inte ser kvinnorna.

Var börjar man om man vill få till en förändring?

– Man sätter upp mål, mäter och belönar. Det gör man inom alla andra områden på ett företag. Men konstigt nog inte inom just jämställdhetsområdet. Men det är lätt att göra rätt. Det första jag gjorde på Mycronic var att tillsätta fem chefer och den bästa kompetensen visade sig vara 5 kvinnor. Jag accepterade inte att det slentrianmässigt bara fanns män på bolagets "shortlist".

Det är också viktigt att ge frågan tid och se till att hela tiden ha den på dagordningen, enligt Olving.

– En gång i kvartalet går Mycronics koncernledning igenom samtliga rekryteringar som vi har gjort under året. Vi tittar på köns- och åldersfördelning samt på medarbetarnas internationella erfarenhet och bakgrund.

För att öka jämställdheten kan kvinnor dock även lära sig av männen på en punkt.

– Det finns en sak som män gör mer framgångsrikt: de är bättre på att sälja in sig själva. En man söker oftast ett jobb han vill ha även om han inte fullt ut matchar tjänsten, medan kvinnor tenderar att inte göra det om de inte uppfyller samtliga kompetenskriterier i annonsen. Fast nu är jag medveten om att jag generaliserar.

Samtidigt är det viktigt att man hela tiden kompetensutvecklar sig.

– Det går inte att karriärplanera. Karriären är mycket en produkt av slumpen. Däremot kan man öka sin kompetens, genom att antingen bredda eller fördjupa sig för att bli så användbar som möjligt.

Fakta

Ålder: Nyss fyllda 59.

Familj: Man, dotter, 32, och son, 29.

Jobb: Vd på teknikbolaget Mycronic AB sedan juli 2013.

Utbildning: Civilingenjör inom maskinteknik från Chalmers.

Tidigare jobb: Ledande befattningar på Volvo PV, varav fem år i Asien och åtta år i koncernledningen. Därefter ställföreträdande koncernchef och COO på SAAB AB i fyra och ett halvt år.

Förebilder: Mamma och pappa som flydde från Estland till Sverige under andra världskriget. "Min mamma trodde stenhårt på att man skapar sitt eget öde", berättar Lena Olving. Ytterligare en förebild är Yngve Malmlöf som var en av hennes första chefer när hon började på Volvo. "Han lät mig inte få en ledande befattning inom bolaget som jag ville ha. Det gjorde mig väldigt upprörd då. Men jag var inte mogen för det och hade kanske inte varit där jag är i dag om jag hade fått jobbet för tidigt."

 

Så blir du en bra ledare enligt Lena Olving

1. Skaffa dig stor självinsikt. Du måste kunna leda och känna dig själv om du framgångsrikt ska leda andra.

2. Var reflektiv och lyssna inte bara till din egen röst. Våga be om feedback.

3. Skäll aldrig ut medarbetare. Behärska dig!

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons