FinansNyhet

”Juridikbranschen återuppfinner hjulet varje gång”

Peter Wallqvis, RAVN, Magnus Steen, CBI, och Martin Blackburn, Luminiance. Foto: David Gustavsson
Publicerad

Delar av M&A-processer, compliance och kontraktshantering kan med fördel automatiseras med AI. Ändå är juridikbranschens intresse för framtidsteknologier svalt. Det var budskapet från flera talare på Legaltech 2017 i Stockholm på torsdagen. "Det handlar om att du kan använda ett verktyg istället för att vara ett verktyg", sa Peter Wallqvist, vd för RAVN.

David Gustavsson

Den nya sektorn som erbjuder disruptiva tekniklösningar för juridikbranschen – så kallad "legaltech" – har vuxit med 500 procent senaste året. Men sektorn är fortfarande i sin linda och långt ifrån lika stor som till exempel fintech-industrin.

Det berättade Sandy Devine, Europachef för legaltech-bolaget Axiom som erbjuder en plattform som standardiserar och automatiserar den legala biten i M&A-processer. Hon var en av talarna på konferensen och mässan Legaltech 2017 på torsdagen på kontorshotellet och konferensanläggningen Convendum på Vasagatan i centrala Stockholm.

Hon konstaterade oroat att bara 59 procent av världens advokatbyråer vill satsa på ny teknik.

Annons

– Globalt investerar byråerna främst bara i den absolut nödvändigaste tekniken såsom plattformar för content management, governance och compliance. Så legaltech är fortfarande ett litet segment, sa Sandy Devine under sitt anförande.

Hon är något förvånad över ointresserat och att det går så långsamt med tanke på att juridikbranschen globalt omsätter en halv triljon dollar årligen. En orsak är att många adokvater arbetar ganska självständigt och isolerat.

Men nu står juridik- och advokatbranschen inför ett vägskäl, enligt Sandy Devine.

Annons

– Låt oss göra en analogi där du transporterar dig 200 år tillbaka i tiden. Du träffar en smed och noterar att han tillämpar samma repetitiva metod för att tillverka sina verktyg. Den typen av hantverksmässigt arbete automatiserades i hög grad under den industriella revolutionen. Men det är svårt att förställa sig att denna revolution alls hade skett om smedens metoder bestått, sa hon.

Framtidens arbetsmodeller kännetäcknas av en mix av digitala verktyg och mänsklig tankekraft.

– Tyvärr är det ofta väldigt svårt att genomdriva förändring på många traditionella advokatbyråer, men det är nödvändigt. De som har ett visionärt ledarskap kommer att klara det. I dagsläget är dock adopteringen [av ny disruptiv teknik] generellt låg. 

Annons

Mycket av M&A-processer kan automatiseras redan i dag, då tillvägagångsättet är repetitivt. Typiskt sett anlitar ett bolag en advokatbyrå som i sin tur sätter ihop ett team som bland annat ska tillvarata aktieägarnas intressen. 

– Man uppfinner hjulet på nytt varje gång, trots att M&A-transaktioner påminner om en industriell process. Axiom har byggt en "on-demand"-tjänst som standardiserar mycket av de återkommande bitarna, vilket också innebär en enorm tidsbesparing för byråerna.

Just minskad tidsåtgång var något som Peter Wallqvist medgrundare av och vd för Londonbaserade legaltech-bolaget RAVN var inne på under en paneldebatt på temat artificiell intelligens.

Wallqvist berättade om en lagändring i Tyskland som medförde att en byrå blev tvungen att ändra i 12.000 dokument. Fem personer jobbade på heltid med att lista ut vad de nya kraven innebar för att sedan revidera handlingarna. Det tog totalt fem månader. 

– Sedan visade vi att vi med hjälp av vårt AI-stöd kunde göra det på två veckor och det var då polletten trillade ner för många byråer och vi såg ett ökat intresse för vår produkt. Det handlar om att du kan använda ett verktyg istället för att vara ett verktyg, sa han under paneldebatten på onsdagen.

En vanlig fråga RAVN får är om deras tjänst gör advokater arbetslösa. Men Wallqvists svar på den frågar är alltid nej.

– Istället medför vårt AI-stöd att advokaterna inte behöver jobba kvällar och helger med uppgifter som en maskin löser snabbare och bättre.

Magnus Steen vd för Contract Business Intelligence (CBI) – som automatiserar avtalshantering – var också med i panelen och höll med Wallqvist. 

– Vi jobbar ju med kontrakt och många kontrakt är väldigt likartade till sin struktur. Hanteringen kan därmed standardiseras och automatiseras. Men att kolla av ett dokument med hjälp av en AI-analys är ett helt nytt sätt att arbeta på för advokater, men något som nu kommer på bred front, sa han.

Samtidigt påpekade den tredje paneldeltagaren Martin Blackburn, försäljningsdirektör på Luminance – som säljer en maskininlärande AI-plattform för bland annat compliance och automatisering kontraktshantering – att man inte enbart kan förlita sig på ett AI-system, utan det ska alltid ses som ett komplement.

– Det handlar inte om att ersätta advokater utan att minska riskerna i dokumenthanteringen. Systemen kan identifiera mindre anomalier som lätt missas av en människa. Men det är i alla lägen ett stöd och det går inte att garantera att maskiner konstant agerar prickfritt, sa han.

Annons