Börs

IPO-klimatet fortsatt starkt i Sverige

Norden hade 37 börsnoteringar under första halvåret 2018. Sverige står för den största ökningen av antalet börsnoteringar i år och hade totalt 21 IPO:s under första halvåret, visar en rapport från EY.

Publicerad 2018-07-11

Börsnoteringarna minskar globalt på grund av geopolitisk oro och skiftande handelspolitik. EY:s senaste IPO-rapport visar en minskning i antalet IPO:s, men samtidigt ökar värdet för noteringarna med 5 procent jämfört med samma period 2017. Det är det högsta värdet för ett första halvår sedan 2015.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPO:s) på såväl reglerade marknader som handelsplattformar. 

Antalet IPO-aktiviteter i Norden under första halvåret var 37 och Stockholm står för den stora ökningen av börsnoteringar i år. Stockholm har hittills i år haft 21 börsnoteringar - under första kvartalet fem börsnoteringar och under det andra kvartalet hade Stockholm 16 noteringar.

Sett till värde var de mest betydande noteringarna i Norden under första halvåret den norska kiseltillverkare Elkem (832 miljoner dollar), det finska fastighetsbolaget Kojamo (569 miljoner dollar) och det danska it-bolaget Netcompany (563 miljoner dollar).

– Sverige är fortsatt tongivande när det gäller antal noteringar. Typiskt sett är årets andra kvartal ett av de starkare vad gäller noteringar. För 2018 såg vi fem noteringar under Q1 och 16 noteringar i Stockholm under Q2, vilket är i linje med våra förväntningar i år men avsevärt lägre än Q2 2017 under vilket vi såg hela 40 noteringar äga rum. Marknaden är dock fortfarande aktiv och vi ser också att noteringsintresset i Norden fortsätter även i år, även om vi tycker oss skönja att fler exit-processer slutar i försäljning snarare än i IPO jämfört med de senaste åren. Även globalt förväntar vi oss fortfarande ett stort antal börsnoteringar på de större marknaderna under året, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till minskningen globalt beror på geopolitisk osäkerhet och skiftande handelspolitik vilket påverkar den globala IPO-aktiviteten. Det är Asien-Stillahavsområdet som minskar antalet börsnoteringar och EMEIA-området presterar bra på grund av hög aktivitet i Indien.

Teknik, konsumentprodukter och industriprodukter var tre mest aktiva sektorer under första halvåret 2018.

Platsannonser