Annons

Annons

Investor ökar i EQT

Investor har ökat ägandet i EQT till 23 procent för att stärka riskkapitalbolagets balansräkning.

Investor meddelar under fredagsförmiddagen att man ökar innehavet i riskkapitalbolaget EQT. 

"Som tidigare kommunicerats av EQT och i Investors bokslutskommuniké 2018 utvärderar EQT olika alternativ för att stärka sin balansräkning. Som en del av denna utvärdering tas ett antal steg för att renodla ägarstrukturen i EQT AB".

Vidare skriver Investor att man stödjer de steg som tas av EQT.

Annons

Annons

"Ett led i detta är att Investor efter att först ha erhållit regulatoriskt godkännande, har ökat sitt ägande i EQT AB från 19 till cirka 23 procent. Investor kommer att fortsätta att vara en långsiktig aktieägare i EQT AB".

EQT har sedan starten tagit in 61 miljarder euro i kapital i 29 fonder. För närvarande uppgår de förvaltade tillgångarna till cirka 40 miljarder euro.

Under 2018 genererade EQT cirka 400 miljoner euro i intäkter och de förvaltade tillgångarna uppgick till i genomsnitt 30 miljarder euro.

"När renodlingen av EQT:s ägarstruktur slutförts kommer EQT AB erhålla 100 procent av förvaltningsavgifterna från fonderna och ha rätt till cirka 1/3 av vinstdelningen i de senast lanserade fonderna och i framtida fonder. EQT AB:s andel av vinstdelningen kommer att vara lägre för äldre fonder", framgår det av pressmeddelandet.

Vid årsskiftet ägde investor 19 procent i EQT.  Av årsredovisningen farmgår det att Investor tillsköt drygt 4 miljarder kronor i EQT, vilket var något högre än året innan då Investor sköt in 3,8 miljarder kronor i riskkapitalbolaget. Under året har dock EQT utbetalt 4,2 miljarder kronor till Investor.

Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 25 procent i konstant valuta under 2018. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 0,2 miljarder kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons