Johanna Norberg
"Vi har en relativt unik position här och det är där vi blir en utmanare eftersom vi har möjlighet att anpassa oss ganska snabbt", säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.  Foto: Alexander Donka
Bank

"Investeringarna är min främsta prioritering"

Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige sedan i september, har fullt fokus på ökad marknadsandel. För Realtid berättar hon hur det ska gå till. Avancerade fintechbolag snarare än andra banker är förebilder.

Uppdaterad 2019-12-05
Publicerad 2019-12-05

Danske Bank etablerade sig i Sverige med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank för drygt 20 år sedan. Östgöta Enskilda Bank hade främst företag som kunder och efter en satsning på privatpersoner för fem år har banken nu alla delar på plats för att kalla sig en universalbank i Sverige. 

Under nästa år planerar Danske Bank att göra en extra satsning inom digitalisering på 3 miljarder kronor. Denna satsning är utöver bankens "normala” IT-investeringar, vilket banken inte avslöjar något belopp för. 

– Vi ska flytta fram positionerna ännu mer när det gäller digitalisering, både det kunden ser och i bakomliggande processer, säger Johanna Norberg.

Johanna Norberg kom till vd-posten från en position som Global Head of Capital Markets inom Danske Bank.  Dessförinnan var hon nordisk chef för Corporate & Institutional Banking också hos Danske Bank. Tidigare har hon även jobbat på Nordea och Handelsbanken.

Investeringarna avser både egna digitala plattformar och lösningar utvecklade i samarbete med fintechbolag som kunderna får ta del av. Banken har exempelvis en digital plattform för företag som ska utvecklas ytterligare och även inkludera lösningar från externa parter. 

När det gäller digitalisering jämför sig Danske Bank inte så mycket med andra banker.

– Det är andra digitaliserade bolag som ligger längst fram i utvecklingen som vi sneglar på, det vill säga riktigt avancerade fintechbolag och digitaliserade bolag, det är där vi hämtar inspiration. 

Kan du ge något exempel? 
– Vi kan titta på oss själva hur vi agerar som privatpersoner när vi handlar mat, tittar på film, lyssnar på musik och går till veterinären via mobilen. Det är den typen av teknikföretag som inspirerar oss, hur man gör det lätt, enkelt och intuitivt för kunden, säger Johanna Norberg. 

– Investeringarna är min främsta prioritering inför nästa år. Och det går hand i hand med att vi ska växa i Sverige. För att kunna fortsätta den tillväxtresan som vi gjort och för att få skalbarhet är det viktigt att vi också är långt framme i den digitala utvecklingen, säger Johanna Norberg.

Hon vill inte uppge någon tillväxtambition och säger att det också beror på hur marknaden utvecklas. Däremot är ambitionen att på lång sikt fortsätta vinna marknadsandelar. Idag uppgår den totala marknadsandelen i Sverige till 6-7 procent och till runt 4 procent för privatmarknaden. 

Johanna Norberg har till stor del tillbringat sina första två månader som vd med att träffa medarbetare och kunder över hela landet. 

Vilken feedback har du fått från dessa träffar?
–Jag tar mycket med mig av utmanarkulturen som vi jobbat med under många år och hur den verkligen känns. Kunderna ser oss som en agil utmanare där det är nära till experter och rådgivare, säger Johanna Norberg.

Kunderna uppskattar att det finns en stor balansräkning hos Danske Bank samtidigt som det via en kundansvarig snabbt går att lösa sina ärenden. Många medarbetare har sagt till henne att de inte uppfattar banken som en hierarkisk arbetsgivare utan att det är nära till chefer, beslut och andra medarbetare. 

– Det är något jag tar fasta på, samtidigt som vi är Nordens näst största bank och har en stor balansräkning i ryggen är vi fortfarande utmanare i Sverige, säger Johanna Norberg.

Banken ser sig som en utmanare i Sverige eftersom man till skillnad från enbart digitala aktörer även har många storföretag och 28 kontor i Sverige, vilket är klart mindre än de största konkurrenterna.  

– Vi har en relativt unik position här och det är där vi blir en utmanare eftersom vi har möjlighet att anpassa oss ganska snabbt, säger Johanna Norberg. 

Den tillväxt som banken haft i Sverige under de senaste tio åren har inte skett genom fler anställda och kontor, utan helt genom ökad digitalisering. Det är också som en digitaliserad och innovativ bank som medarbetare och kunder uppfattar banken, enligt Johanna Norberg.  

Hon säger att Bolån Stabil, med 30 års löptid, är ett exempel på snabbhet och produktinnovation. 

– För mig handlar det 30-åriga bolånet om en av många produkter som vi ska växa med, men också om att svenskar i ett europeiskt perspektiv inte binder på särskilt lång löptid. Det är ett bolån som ska skapa lite mer trygghet och långsiktighet och som innebär att det också blir lättare i vissa lägen för förstagångsköpare att kliva in på bomarknaden, säger Johanna Norberg.

Hur ser du på antalet anställda i Danske Bank Sverige framöver?
– Med tanke på vår tillväxtresa är inte tanken att vi ska krympa i Sverige. Men samtidigt i den digitaliserade miljön och de investeringar vi gör i de bakomliggande processerna är det meningen att vi ska kunna ha flera kunder via plattformarna, säger Johanna Norberg.

Danske Bank Sverige har växt i antalet kunder även efter att det i september förra året blev känt med bankens inblandning i misstänkt penningtvätt i Baltikum. Banken har haft en medveten strategi med öppenhet, transparens och ägnat mycket tid med att prata med kunderna om vad som hänt. 

– Mitt i den samhälleliga krisen har kunderna uppskattat vår öppenhet, även om många såklart varit besvikna. Jag tror att det är öppenheten som bidragit till att kunder som varit tveksamma ändå valt att vara kvar i banken, säger Johanna Norberg. 

Vad ser du som de största utmaningarna?
– För mig är det den underliggande konjunkturen, både för branschen och för oss. Osäkerheten är stor och konjunkturellt börjar det se sämre ut i många delar av världen. 

Vad skulle en kraftigt försämrad konjunktur innebära för er och branschen?
– Tillväxten i den underliggande marknaden blir inte vad man hoppats på. Men oavsett den underliggande marknaden fokuserar vi och jobbar hårt för att ta marknadsandelar även i en sådan miljö, säger Johanna Norberg.


 

 

Platsannonser