Finans

"Investerare försöker kontrollera det de kan"

Det finns plats för aktiva förvaltare men fondernas avgifter måste ändå komma ner, menar en Morningstar-chef.

Uppdaterad 2016-06-07
Publicerad 2016-06-07

Färska siffror från Morningstar visar att passiva fonder nu växer fyra gånger snabbare än de aktiva och har sedan finanskrisens början 2007 ökat med 233 procent, vilket Realtid.se rapporterade förra veckan. 

Det förvaltade kapitalet i passiva fonder globalt har uppnått sex biljoner dollar men den aktiva sidan är trots sin långsammare tillväxt fyra gånger större.

Branschen är ense om att trenden inte saktar ner heller, säger Hortense Bioy, Morningstars chef för analys av passiva fonder, i en uppföljningsintervju med Realtid.se.

– Det finns många studier som visar att det är svårt att hitta aktiva förvaltare som levererar resultat bättre än index regelbundet och passiva fonder är så pass billiga så där finns det en klar fördel. I dagens miljö med svag avkastning och låga räntor försöker investerare kontrollera så mycket de kan. Kostnad är något de kan kontrollera, säger hon.

Inflöden till passiva fonder började verkligen ta fart i finanskrisens efterdyningar, säger hon och menar att faktorer som ökad fokus på avgifter men även missnöje med industrin och större fokus på tillgångsallokering låg bakom.

Av samma anledning had börshandlade fonders tillväxt exploderat de senaste åren. ETF:er ökar även i popularitet eftersom nya typer av produkter lanseras hela tiden, som smart-beta-ETF:er eller fundamentalt viktade börshandlade fonder för företagsobligationer.

En del av kritiken från den aktiva sidan har kretsat kring att för stora inflöden i passiva produkter leder till felprissättningar på marknaden och att bolagens värderingar till slut inte hänger ihop med fundamentan. En åsikt Rhenman & Partners medgrundare och marknadschef Carl Grevelius uttryckte när han pratade om bolagets nya globala hedgefond som han sa skulle "slå ett slag för den aktiva förvaltningen".

– När du får stora inflöden i passiva produkter är det som hög- och lågvatten på en flod, vid inflöden stiger allting urskillningslöst och tvärtom vid uttag så säljs allt över hela linjen oavsett om det är kvalitativa bolag eller inte. Flödet ställer sig så klart i proportion till vikten i index. Vid de här stora flödena så finns det möjlighet att utnyttja felprissättningar, sa han till Realtid.se.

Hortense Bioy menar att man inte ska oroa sig för ihållande felvärderingar.

– Jag förstår oron till viss del men jag ser inte att det här händer i någon större skala. Det är en missuppfattning att dessa fonder används passivt. Passiva fonder är bara billigare byggblock till en portfölj men de används dynamiskt vid allokeringsbeslut, säger hon.

Däremot håller hon med om att felprissättningar, ifall de äger rum, kan utnyttjas av aktiva förvaltare. Det är en åsikt Coelis Andreas Brock delar. Han förvaltar Coeli Global Selektiv-fonden och säger till Realtid.se att stora inflöden till passiva mandat gör att det blir enklare att hitta bra och växande bolag för en aktiv förvaltare. Att den passiva industrin numera växer fyra gånger snabbare är inget han bekymras för mycket av.

– Det är jättebra. Ju mer passiva konkurrenter desto bättre är det för mig. Men det är helt naturligt. Så många aktiva förvaltare har misslyckats och då tar investerarna ut sina pengar. Men den här diskussionen har gjort att det aldrig varit en bättre period att vara en aktiv förvaltare, för att det gör det enklare att välja de här tillväxtbolagen och ligga i dem. Backa bandet tio år när allt gick bra och jag kan säga att det var mycket svårare då. Sedan gäller det att ha mandatet från sin arbetsgivare att investera i det man verkligen tror på, så man inte behöver ligga i hundratals innehav.

Den passiva trenden saktar inte ner och potentialen är enligt Hortense Bioy enorm särskilt i Kontinentaleuropa, där investerare oftast bara erbjuds aktiva fonder via de traditionella distributionskanalerna.

– Det finns fortfarande plats för aktiva förvaltare och många investerare använder dem fortfarande, särskilt i områden där en sådan kan ge mervärde. Men avgifterna för aktiva fonder måste gå ner. För många tar för höga arvoden för det lilla värde de ger, avslutar hon.

Platsannonser