FinansNyhet

Ingves: Slå ihop Riksbanken och FI

Publicerad

Det svenska ramverket för makrotillsyn behöver ses över, anser riksbankschefen Stefan Ingves. På sikt borde Riksbanken slås ihop med Finansinspektionen.

Realtid.se

2013 gick Stefan Ingves och Riksbanken förlorande ur en bitter strid med Finansinspektionen. Stefan Ingves ville att Riksbanken skulle få ansvaret för den så kallade makrotillsynen och till exempel kunna justera bolånetaket. Även då talade han för att regeringen skulle slå samman myndigeheterna.

Nu är Stefan Ingves inne på liknande resonemang. Under ett tal på Handelshögskolan sade han att det mest effektiva sättet att hantera makrotillsynen"sannolikt vore att slå samman Riksbanken och Finansinspektionen".

"Utan att gå närmare in på deras konkreta rekommendationer, kan jag konstatera att det utifrån ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv vore lämpligt att utnyttja kunnandet, erfarenheterna och resurserna inom makrotillsynsområdet som Riksbanken har i egenskap av centralbank på ett bättre sätt än vad som görs i dag", sade Stefan Ingves under talet enligt nyhetsbyrån Direkt.

Annons

Tanken är att ett sammangående skulle samla myndigheternas kompetenser.

I början av året lämnade Bank of Englands ex-chef Mervyn King och Canegie Mellon-professorn Marvin Goodfriend sin granskning av den svenska penningpolitiken 2010 – 2015.

De ansåg då bland annat att Riksbanken och FI bör inrätta en gemensam kommitté för för makrotillsyn och att riksbankslagen ändras för att förtydliga Riksbankens roll när det gäller värnandet av den finansiella stabiliteten.

Annons
Annons