Finans

Inget prövningstillstånd för Carnegie - måste lämna ut handlingar till HQ

Högsta domstolen meddelar ej prövningstillstånd. Carnegie - som inte är part i civilmålet - måste lämna ut begärda handlingar till HQ.

Uppdaterad 2016-10-28
Publicerad 2016-10-28

Hovrättens beslut att Carnegie måste lämna ut en mängd begärda handlingar till HQ vinner nu laga kraft. Den 17 juni fick HQ ett positivt beslut från Svea hovrätt i ett editionsföreläggande och Högsta domstolen meddelar nu att den inte beviljar Carnegie ett prövningstillstånd.

Carnegie har vägrat att lämna ut handlingarna i sex år.

"Carnegie har nu i snart sex år och efter synnerligen omfattande argumentation bestritt att de begärda handlingarna skall få utlämnas till HQ. Såsom framgår av beslutet från Svea hovrätt av den 17 juni 2016, har hovrätten efter Carnegies överklagande inte funnit skäl att bifalla överklagandet utan i stället funnit skäl att bevilja HQs begäran om edition, dvs. att samtliga av HQ begärda handlingar skall lämnas ut av Carnegie. Carnegie skall enligt beslutet betala HQs kostnader i hovrätten medan HQ skall betala del av Carnegis kostnader i tingsrätten", framgår det av ett pressmeddelande.

Förhandlingarna i civilmålet inleds den 8 november. Carnegie är inte part i den processen men HQ anser att dokumenten kan ha betydelse som bevis mot de tidigare styrelse-ledamöterna med Mats Qviberg i spetsen, vd:arna, revisorn, KMPG och Investment AB Öresund.

Platsannonser