Jan Svensson, vd och koncernchef Latour
Börs

"Ingen tror på mig längre"

Latour presenterar en positiv start på 2019 med bästa kvartalet någonsin. "Jag tillhör dem som jagat hela tiden internt och sagt att snart viker det nedåt, men nu är det ingen som tror på mig längre", säger Jan Svensson om marknadsutsikterna 2019 till Realtid.

Publicerad 2019-04-29

I dag, måndag, presenterar investmentbolaget Latour första kvartalsrapporten för 2019. 

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 11,2 procent under året jämfört med SIXRX som ökade med 13,2 procent.

– Jag är mycket nöjd med kvartalet, säger Latours vd Jan Svensson när Realtid når honom på måndagsmorgonen.

I rapporten framgår det att det är bästa kvartalet någonsin, vilket även vd Jan Svensson bekräftar och förklarar framgången på följande vis:

– Det har naturligtvis varit bra konjunktur och vi har bra verksamheter som har levererat på ett effektivt och bra sätt med framförallt den produktutveckling och de satsningar vi har gjort på marknadsföring. Det är därför vi har vuxit organiskt så mycket.

Han berättar även att hela börsportföljen har stigit i värde och att det är alla innehav gemensamt som lett till att substansvärdet ökat. Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 20,7 procent justerat för portföljförändringar. Jämförbart index, SIXRX, ökade med 13,2 procent.

Substansvärdet ökade med 18,9 procent till 119 kronor per aktie, jämfört med SIXRX som ökade med 13,2 procent.

Börsportföljen består av nio betydande innehav som den 31 mars 2019 hade ett marknadsvärde på drygt 56 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen är organiserad i fyra affärsområden, Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon, och omsätter 12 miljarder kronor. 

Industriföretagens orderingång ökade med 22 procent till 3 332 miljoner kronor, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

– Det är framförallt Swegon som har en stor orderstock som är byggrelaterat. Det har varit mycket i Europa med att få byggena färdiga helt enkelt. Det finns kapacitetsbrist i installationsledet – vilket har gjort att vi fortsatt tagit in order hela tiden och orderstocken växer då sakteligen. Det finns inga risker med detta utan bara en trygghet. Osäkerheten ligger bara i när de här leveranserna ska bli, men det är inte så att husen inte blir av, säger han till Realtid.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 24 procent till 3 140 miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 48 procent till 411 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 13,1 procent för kvarvarande verksamheter.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 185 miljoner kronor, jämfört med 2 590 miljoner kronor samma kvartal i fjol och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 791 miljoner kronor jämfört med 656 miljoner kronor i fjol.  

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 701 miljoner kronor jämfört med 586 miljoner kronor samma kvartal i fjol, vilket motsvarar 2,66, jämfört med 0,92 kronor per aktie i fjol.

Hur ser marknaden ut 2019?

– Hittills ser marknaden väldigt bra ut. Jag tillhör dem som jagat hela tiden internt och sagt att det snart viker nedåt men nu är det ingen som tror mig längre, säger Jan Svensson och fortsätter:

– Nu är vi högt upp i konjunkturcykeln, men det är inte detsamma som att det kommer att rasa men att det kommer en mindre nedgång är ganska naturligt nu. Om man tittar på makrosiffror så är det många som talar om att justera ned värdets tillväxt och så vidare men det går ju inte ned till minus. Det går från en bra tillväxt till en något mindre bra tillväxt.

Under första kvartalet genomförde Latour ett förvärv till industrirörelsen. Det var dotterbolaget Aritco Group, inom affärsområdet Latour Industries, som förvärvade norska TKS Heis AS.

Under kvartalet avyttrades samtliga A-aktier i Loomis för en köpeskilling på cirka 800 miljoner kronor.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in