Finans

IES grundare minskar innehav

Internationella Engelska skolans grundare, Barbara Bergström, sålde under måndagen cirka två miljoner aktier i IES, motsvarande cirka 5,1 procent av antalet aktier i bolaget, genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande till ett pris om 73,00 kronor per aktie .

Publicerad 2020-06-09

Efter placeringen äger Barbara Bergström cirka 5,2 miljoner aktier i IES, motsvarande 12,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Ytterligare 1 procent ägs av The Hans and Barbara Bergstrom Foundation, till vilken huvuddelen av makarna Bergströms samlade tillgångar dedikeras. Stiftelsens ändamål är att stödja projekt för upplysning, utbildning och forskning baserade i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen har sin bakgrund i anpassning till amerikanska skatteregler.

– Jag förblir djupt engagerad för Internationella Engelska Skolans framtid, och är glad att se den starka tro på IES som visas av välrenommerade institutionella investerare. IES har just inlett en ny period av snabb expansion med kvalitetsskolor, för vilka det finns stort behov, säger Barbara Bergström i en skriftlig kommentar.

ABG Sundal Collier agerade som sole bookrunner i samband med placeringen.

Platsannonser

Logga in