Finans

HQ får in 50 miljoner

HQ genomför företrädesemission som ska finansiera tingsrättsförhandlingen som börjar i november.

Finwire
Publicerad 2016-06-14

HQ:s företrädesemission blev fulltecknad och företaget får därmed in 52,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,5 miljoner kronor. 

Kapitalet ska finansiera den kommande tingsrättsförhandlingen som väntas inledas i november.

HQ bedriver en skadeståndsprocess mot Mats Qviberg, KPMG, investmentbolaget Öresund med flera. Kostnaderna för att driva processen innebar att bolagets förlust under 2015 uppgick till 30,9 miljoner kronor, vilket följde på en förlust med 20,2 miljoner under 2014.

De totala skadestånds- och återvinningskraven som HQ lagt fram uppgår till cirka 3,7 miljarder kronor, jämte ränta.

Villkoren i företrädesemissionen innebar att fyra befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 0,55 kronor.

Totalt tecknades emissionen till cirka 109,3 procent. Emissionen tecknades till 91,6 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande 8,4 procent, utan stöd av teckningsrätter. 

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i HQ med 1,8 miljoner kronor genom emission av 95 295 018 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 9, 4 miljoner kronor.

Platsannonser