Helena Palmgren.
Helena Palmgren. Foto: Håkan Målbäck
Pension

Helena Palmgren: Inget pensionsbolag kan vara bäst på allt

Från och med april får en pensionsflytt kosta max cirka 600 kronor. ”De traditionella livbolagen måste rusta sig och bidra med nya, unika värden”, säger Helena Palmgren, tidigare vd för Brummer Life, numera med det egna konsultbolaget Palmgren & Bähr.

Uppdaterad 2021-01-22
Publicerad 2021-01-21

Förändringens vindar blåser starka i pensionsbranschen. Regelverkstrycket ökar, kunder ställer högre krav, ifrågasätter avgifter och provisioner och söker sig till billiga indexfonder.  

Att flytträtten har stärkts, och håller på att stärkas, är bara en faktor – men en viktig sådan.

Den lagändring som trädde i kraft 1 januari 2020 innebar bland annat att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring, med samma person som försäkrad, utan några beskattningskonsekvenser.

Vissa pensionsbolag har dock effektivt förhindrat kundernas flytt genom att kräva avgifter på i många fall tiotusentals kronor. Men från och med 1 april 2021 kommer det att vara slut med den saken – åtminstone vad gäller fond- och depåförsäkringar som är tecknade efter 1 juli 2007. En flytt av en sådan pensionsförsäkring ska få kosta max 600 kronor.

Helena Palmgren, tidigare vd för Brummer Life som i september startade det egna konsultbolaget Palmgren & Bähr tillsammans med Joakim Bähr, råder de traditionella livbolagen att rusta för förändringen.

–Gamla avtal kan inte jämföras med nya vad gäller pris och villkor. Men om du kan sälja nya försäkringar till betydligt bättre priser och villkor, så måste du kunna erbjuda samma villkor till dina gamla kunder.

Och det är vad pensionsbolagen måste göra för att få behålla gamla, missnöjda kunder som från och med 1 april kan flytta sin försäkring för 600 kronor, menar Helena Palmgren.

– Hur rustar sig gamla livbolag för att inte tömmas? Bolag som är medvetna om att de har kunder som är missnöjda och bara väntar på möjligheten att flytta kan vara proaktiva. Varför inte kontakta alla gamla kunder och erbjuda dem nya koncept till en bråkdel av priset med ett annat fonduniversum och fri flytträtt.

Men det är ju liksom – nu är det så dags att göra det under bilan.

–Absolut. Men ännu värre är ju att inte göra någonting.

Enligt Palmgren har också inställningen hos många av de traditionella livbolagen förändrats.

– Jag har ju inte kontakt med alla, men jag märker att allt fler bolag pratar på ett helt annat sätt nu om goda kundupplevelser och om att möta kundens verkliga behov. De har en genuin ambition vad gäller att försöka anpassa sig till förändringar. Men det är inte helt lätt. Det handlar om enormt stora pengar och flertalet sitter kvar med stora, gamla systemparker. Det är inte bara att vända skeppet på en femöring.

Vad tror du kommer att hända i april? Kommer miljardbelopp att flyta runt mellan pensionsbolagen?
– Nej, jag tror inte allt kapital åker upp i luften. En flyttkarusell gynnar dessutom ingen. De som väntat länge på att flytta kommer att agera när avgifterna sänks till 600. Men det finns andra påverkansfaktorer. När det gäller exempelvis tjänstepensioner måste arbetsgivaren godkänna flytten, vilket de allra flesta arbetsgivare gör. Det kan också finnas avtal mellan arbetsgivare och leverantörer som säger att man inte får flytta ur konceptet eller bara får göra det till vissa villkor. Så utöver lagen så måste man ta hänsyn till civilrättsliga avtal.

Helena Palmgren råder också sina kunder bland pensionsbolagen att nischa sig.

–Inget pensionsbolag kan vara bäst på allt. Och nu när kunder enkelt flyttar runt sina pengar med mobilt bank-id kommer de i allt större utsträckning välja det bästa hos respektive bolag. Man kommer inte att vara helhetskund hos ett bolag utan plocka russinen ur kakan. De väljer en fond här, och en rådgivare där. Så mitt råd är att bolagen bestämmer sig för vilka områden de vill vara bäst på och sedan samverkar med andra bolag som är bäst på något annat.

Palmgren, som länge propagerat för förändringar och då inte minst en utökad flytträtt, tycker att branschen har rört sig åt rätt håll. Men än är hon inte nöjd.

– Det nya lagförslaget från 2020 gäller bara försäkringar tecknade från och med 1 juli 2007. Det betyder att det fortfarande finns en halv miljon försäkringsavtal och kapital motsvarande 142 miljarder kronor som är inlåsta. Du har inte rätt att flytta de pengarna.

Det innebär att kunder som tecknade försäkringar innan 1 juli 2007 ofta sitter med dåliga avtal.

– Hela den här förändringsprocessen har satt tydliga avtryck i de pensionsförsäkringar som säljs idag. Så jämför du en tjänstepensionsförsäkring – och nu talar vi bara individuell pension, inte kollektivavtal – kan man få den till 90 procents lägre avgifter jämfört med tidigare. Dessutom har du lagstadgad flytträtt. Varför ska inte kunderna som betalat så mycket mer i trettio års tid få möjlighet att ta del av bättre priser och villkor? Jag tycker att det vore mycket olyckligt om de kunder som har väntat längst och bidragit till den positiva utvecklingen inte ska få chans att ta del av den.

I november publicerade Finansinspektionen en undersökning avseende konsekvenserna av flytträtt även för fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 när det gäller återköp, och före den 1 juli 2007 när det gäller överföring.

En sådan flytträtt skulle inte vara helt oproblematisk enligt myndigheten.

FI menar att det finns en risk att konsumenterna drabbas av höjda försäkringsavgifter om förslaget om utvidgad flytträtt genomförs, men att det samtidigt kan vara svårt för försäkringsbolagen att höja avgifterna med tanke på konkurrensförhållandena på marknaden.

När det gäller konsekvenserna för branschen påverkas enligt FI ett fåtal försäkringsföretag som har stora bestånd som i dag inte kan överföras, skriver Sak & Liv. Dessa företag skulle enligt FI kunna drabbas en försämrad solvens och minskad lönsamhet.

Platsannonser