Styrelser

Här är Investors valberedning

Valberedningen för Investor inför årsstämman 2021 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020.

Publicerad 2020-09-18

Valberedningen består av:
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i Investor AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman i Investor AB kommer att hållas onsdagen den 5 maj 2021.

Platsannonser