Jan Tibbling, Ekobrottsmyndigheten, momskaruseller
Omvänd momsskyldighet på allt – det är lösningen på de illegala momskaruseller som kostar skattebetalarna miljardbelopp. Det menar Jan Tibbling, kammarchef och chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Foto: Margareta Sandebäck
Ekobrott

Här är chefsåklagarens lösning för att motverka miljardbedrägerierna

Omvänd momsplikt på allt – det är en lösning som skulle eliminera de olagliga momskaruseller som idag kostar miljarder skattekronor. Det säger Jan Tibbling, kammarchef och chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, till Realtid.

Publicerad 2021-10-12

Realtid kunde nyligen avslöja att åtta av de tio största konkurserna hittills i år i Sverige är kopplade till momskaruseller. Detta efter ett tidigare avslöjande om att det är ett tvåsiffrigt antal miljarder av skattebetalarnas pengar som har gått upp i rök.

Nu ryter Ekobrottsmyndigheten till och menar att den lagändring som trädde i kraft i april i år inte är tillräcklig. Lagändringen innebar omvänd skattskyldighet på vissa elektroniska varor. Med det menas alltså att det är köparen – och inte säljaren – som betalar och redovisar utgående moms på varorna.

– Lagändringen gjorde att bedragarna nu har lämnat mobiltelefoner som investeringsobjekt i momskarusellerna. Men om man helt vill eliminera dessa karuseller så finns det bara en lösning – nämligen att införa omvänd momsplikt på allt, säger Jan Tibbling, kammarchef och chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Han är samtidigt medveten om att detta försvårar och skapar merarbete för den legala handeln, men han har en lösning redo:

– Detta kan man lagtekniskt lösa genom att utforma den generella omvända momsen så att den bara gäller över vissa tröskelvärden, för att på så sätt inte krångla till det för läskedrycksförsäljare och andra småhandlare, säger han.

Jan Tibbling poängterar dock att han inte kan överblicka vilka konsekvenser som en generell omvänd momsplikt skulle få för handeln.

– Jag pratar nu bara utifrån ett brottsförebyggande perspektiv och det är möjligt att handeln tycker att det är för krångligt med en generell omvänd moms. Å andra sidan är det ju samtidigt lagtekniskt lite otympligt att enbart specifika varor har omvänd moms, så en generell omvänd moms men med tröskelvärden kanske kompenserar för det, säger han.

Han menar att det inte behöver vara så allvarligt att kraftfullt förändra spelplanen när det gäller moms, och drar en parallell till vad som hände med handeln med utsläppsrätter då EU:s länder införde omvänd momsplikt på dem.

– När man införde omvänd momsskyldighet för utsläppsrätter så försvann i princip all handel, eftersom det nästan bara var kriminella som sysslade med detta. Det fanns nästan inte någon legitim marknad alls, säger Jan Tibbling.

Platsannonser

Logga in