Momskarusell, Skatteverket
Foto: Stockfoto
Ekobrott

Skatteverket om de försvunna momsmiljarderna: ”Ett känt fenomen”

Ett tvåsiffrigt antal miljarder kronor av skattebetalarnas pengar har redan gått upp i rök genom momskaruseller. Skatteverket menar dock att den nya lagstiftningen börjar få effekt.

Publicerad 2021-09-20

Nyligen avslöjade Realtid att ytterligare ett 15-tal bolag identifierats som potentiella momsfifflare – något som ytterligare späder på antalet skattemiljarder som försvinner i europeiska MTIC-bedrägerier, även kallade momskaruseller.

– Det är ett känt fenomen som Skatteverket jobbar kontinuerligt med att upptäcka och stoppa. Det gör vi både genom förebyggande arbete och olika typer av kontroller, säger Liz Kilenius, sektionschef på Skatteverket, till Realtid.

"Det är bolag i flera led som deltar, bedrägerierna är gränsöverskridande och kan snabbt uppgå till stora belopp."

Ett 100-tal bolag är involverade i den EU-gemenskapsinterna momsbedrägeriverksamhet som internationellt går under namnet MTIC (Missing Trader Intra Community). En utmaning för myndigheten är just den internationella aspekten.

– Det är bolag i flera led som deltar, bedrägerierna är gränsöverskridande och kan snabbt uppgå till stora belopp. Men eftersom bedrägerierna är just gränsöverskridande kan vi även ta hjälp av andra länder i våra utredningar, säger Liz Kilenius.

I våras klubbades en ny lag igenom om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor – något som såväl politiker som myndigheter och många skattebetalare hoppades skulle eliminera momsfusket kring den så kallade mobilhärvan.

– Skatteverket var tidigt ute och föreslog den lagändring som trädde i kraft i april i år, och som innebär omvänd skattskyldighet på elektroniska varor. Med det menas att köparen betalar och redovisar utgående moms på varorna istället för säljaren. Vi kan se att våra kontroller i kombination med den nya lagstiftningen har haft effekt. Det kan dock komma att behövas ytterligare lagändringar för att ge Skatteverket fler effektiva verktyg för att förhindra bedrägerierna, säger Liz Kilenius.

I Realtids senaste artikel om momskarusellerna sa säkerhetsexperten Peter Forsman dels att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket behöver vara mer uppsökande, dels att de behöver få möjlighet att stoppa MTIC-bedrägerierna i sin linda – innan pengarna betalas ut. Peter Forsman ser också ett behov av en ”taskforce” inom den så kallade GEB-verksamheten, Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet, som kan förebygga, stoppa, neka och avbryta skumraskaffärer innan det är försent.

Liz Kilenius på Skatteverket håller med om att tidsaspekten är oerhört kritisk, för när pengarna väl är utbetalade så är det kört.

– Eftersom bedrägerierna sedan länge är kända för Skatteverket jobbar vi redan idag med många olika typer av åtgärder. Det är viktigt är att vara tidigt ute och att stoppa i ett så tidigt skede som möjligt. Det gör vi bäst med en effektiv lagstiftning, kontroller och samarbete med andra myndigheter och länder, säger Liz Kilenius. 

Läs mer om Realtids avslöjande här.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in