Hans Lindblad, Riksgälden
Hans Lindblad, generaldirektör, Riksgälden
Finans

Hans Lindblad kritiserar OPS-utredning

Riksgäldens direktör ifrågasätter “infrafinansieringskommitténs” förslag på utökad offentlig-privat samverkan för att finansiera nya vägar och järnvägar.

Uppdaterad 2017-03-15
Publicerad 2017-03-15

Det saknas tydliga belägg för att offentlig-privat samverkan medför effektivitetsvinster. Dessutom är finansieringskostnaderna högre än om staten bekostar infastrukturprojekt på egen hand.

Det slog Riksgäldens direktör Hand Lindblad fast idag under ett seminarium arrangerat av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Stockholm.

Lindblad riktade hård kritik mot den så kallade “infrafinansieringskommitténs” förslag på ett försöksprogram bestående av åtminstone tre OPS-finansierade infrastrukturprojekt – en av huvudslutsatserna i ett delbetänkande som presenterades för regeringen tidigare i mars.

Utredningen föreslog även inrättandet av en särskild “expertfunktion” med uppdrag att hitta lämpliga projekt.

OPS innebär högre finansieringskostnader, eftersom staten alltid lånar billigast, framhöll Lindberg.

Han sade vidare att OPS leder till minskad transparens, vilket försämrar förutsättningarna för utvärdering och försvårar medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande.

Lindbergs uttalanden står i skarp kontrast mot infrafinansieringskommitténs övergripande slutsats att OPS kan bidra till “högre samhällsekonomisk effektivitet” – något som välkomnades av flera privata aktörer.

Även regeringen uttalade sig positivt om utredningen, som nu är på remiss.

En talesperson för finansminister Magdalena Andersson (S) kallade det “viktigt och välkommet” att delbetänkandet klargjort att “OPS inte skapar något extra utrymme inom de offentliga finanserna”.

Platsannonser