Finans

Handelsstopp i Eniro

Handeln i Eniro stoppades strax innan börsens öppning i morse.

Publicerad 2017-10-02

Nasdaq Stockholm har fattat beslut om att stoppa handeln i aktierna Eniro AB tillsvidare, framgår det av ett börsmeddelande som skickades ut tio minuter innan börsen öppnade på måndagsmorgonen.

Nasdaq Stockholm har även fattat beslut om att stoppa handeln i alla övriga instrument kopplade till Eniro AB.

Börsen hänvisar till lagen om värdepappersmarknaden  som bland annat ger marknadsplatsen rätt att stoppa handeln när "investerarna inte har tillgång till information om det finansiella instrumentet på lika villkor" och när "investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten" samt "emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen" även "det finansiella instrumentet inte uppfyller de krav som följer av den reglerade marknadens regler, eller det annars finns särskilda skäl hänförliga till emittenten eller det finansiella instrumentet".

Just nu pågår en emission i bolaget där bland annat garantiåtaganden om 275 miljoner kronor lämnats. Eniro har dock förlängt acceptperioden ett par gånger i emissionen samt nyligen skickat ut tilläggsprospekt där innehavarna at preferensaktier och konvertibler i Eniro inkluderas i ett utbyteserbjudande.

Platsannonser