FinansNyhet

”Ge företagsobligationer en benchmarkstandard”

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, Stefan Ingves, Riksbankschef och Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör.
Publicerad

Marknaden för företagsobligationer behöver bli mer robust för att främja företagens tillgång till marknadsfinansiering och den finansiella stabiliteten, skriver Erik Thedéen, Stefan Ingves och Hans Lindblad på DI Debatt.

Realtid.se

Vid slutet av 2021 hade mer än 300 företag utestående företagsobligationer i svenska kronor till ett belopp av ungefär 650 miljarder kronor.

En väl fungerande marknad för företagsobligationer gynnar såväl näringslivet som investerarna – låntagarna respektive långivarna. Det ökar konkurrensen på finansieringsmarknaden och leder därmed till bättre lånevillkor för företagen, något som gynnar tillväxt och sysselsättning. Enligt Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, Stefan Ingves, Riksbankschef och Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör, är det också bra för den finansiella stabiliteten att inte all lånefinansiering och kreditrisk koncentreras till banksystemet. Det skriver de på DI debatt, måndag.

Skribenterna ser ändå att marknaden för företagsobligationer har flera strukturella svagheter vilket synliggjordes när coronapandemin bröt ut under våren 2020. En svaghet som då blev tydlig är att företagsobligationsfonder har svårt att hantera stora utflöden ur fonderna. Fonderna, som är en stor och viktig aktör på marknaden, behövde sälja obligationer i en marknad som fungerade dåligt, vilket förvärrade situationen ytterligare. Riksbankens köp av företagspapper bidrog till att marknaden förbättrades, men aktörerna kan inte utgå från att Riksbanken, Riksgälden eller staten i övrigt i alla lägen kommer att gripa in för att stabilisera marknaden vid stora utflöden.

Annons

En slutsats av denna erfarenhet är att marknaden behöver ett tillskott av efterfrågan från en bredare och mer diversifierad krets av långsiktiga investerare som försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag och pensionsfonder. Det behövs fler aktörer som inte är tvingade att sälja obligationer i stressade lägen, utan som istället vill gå emot strömmen och agera om marknaden hamnar i obalans, skriver cheferna.

För att det ska ske behöver marknaden bli mer transparent och likvid, enligt skribenterna. Och här måste de befintliga marknadsdeltagarna ta ansvar och agera.

Erik Thedéen, Stefan Ingves och Hans Lindblad vill nu att stora företag som lånar på marknaden bör ta initiativet genom att i högre grad genomföra sina emissioner mer samlat och med större belopp per lån. 

Annons

Många välfungerande obligationsmarknader har sedan lång tid tillbaka benchmarkstandarder, enligt dem. Flera av de svenska företagen ger redan ut obligationer i benchmarkformat när de lånar utomlands.

En benchmarkstandard för företagsobligationer i svenska kronor skulle kunna omfatta följande villkor:

• Minst 1 miljard kronor i initialt emitterat belopp per lån.

Annons

• Minst två banker som arrangörer för att nå en bredare investerarbas.

• Emissioner genom så kallade syndikerade publika transaktioner enligt Eurobondmarknadens standard.

Som chefer för myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet uppmanar nu de större svenska företag som emitterar obligationer i svenska kronor att börja ge ut lån enligt benchmarkstandarden. 

 

Annons