Fintech

Fundedbyme inleder företrädesemission

Crowdfundingplattformen Fundedbyme gör en företrädesemission om nära 10 miljoner kronor före emissionskostnader. ”Vi inser att vi har möjlighet att bygga något riktigt intressant”, säger bolagets vd Daniel Daboczy.

Publicerad 2019-04-17

 Styrelsen i tech-bolaget Fundedbyme, verksamt inom crowdfunding, har fattat beslut om att inleda en företrädesemission.

– Syftet med företrädesemissionen är att vi vill få muskler att digitalisera vår verksamhet och fortsätta vår expandering till nya marknader. Vi för kontinuerligt samtal om kommande förvärv med aktörer som passar in i vår förvärvsstrategi och vi inser att vi har möjlighet att bygga något riktigt intressant, säger bolagets vd Daniel Daboczy till Realtid.

Plattformens mål är att ha fler än 350 000 investerarmedlemmar och minst fyra nya joint venture företag före 2021. Ambitionen är att bli en ledande koncern som hjälper entreprenörer i flera olika faser, från såddfinansiering och hela vägen till pre-IPO.

Företrädesemissionen avser så kallade Units om cirka 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader. En (1) Unit består av en (1) aktie och emissionskursen är satt till 7.25 kronor och en (1) vederlagsfri teckningsoption till kursen 15 SEK.

Emissionsperioden sträcker sig mellan den 18 maj 2020 och den 2 juni 2020.

Fundedbymes aktie föll 25 procent under onsdagen till 5,80 kronor på Nordic MTF när nyheten om emissionen nådde marknaden på eftermiddagen. Sedan introduktionen i början av mars i år har aktien fallit med 87 procent.

 

Platsannonser