Finanspolitik

Förslag mot penningtvätt: Sekretess ska inte begränsa utbyte av information mellan banker

Finansinspektionen behöver ytterligare resurser för att klara av tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt en färsk utredning.

Uppdaterad 2021-05-31
Publicerad 2021-05-31

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har idag överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen. Det framgår av pressmeddelande.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Framför allt har utredningen sett över olika former av informationsdelning mellan både myndigheter och privata aktörer samt analyserat den svenska tillsynsstrukturen på området, inklusive förutsättningarna för Finansinspektionens tillsyn.

Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar, framför allt:

  • Att det införs en möjlighet till en särskilt beslutad samverkan, inom vilken exempelvis myndigheter och banker ska kunna utbyta vissa uppgifter som annars omfattas av sekretess eller annan tystnadsplikt.
  • Att i fler fall än idag ska olika företag kunna utbyta uppgifter med varandra om misstankar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Att ytterligare resurser behövs för Finansinspektionens tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Utredningen bedömer vidare att den existerande tillsynsstrukturen, där sju myndigheter och Sveriges advokatsamfund har tillsynsansvar för olika branscher, i huvudsak är ändamålsenlig. Utredningen lämnar också förslag som syftar till att underlätta och stärka myndigheternas tillsyn.

Utredningen lämnar även förslag till ytterligare åtgärder, som att penningtvättstillsynen ska kopplas till FI:s hållbarhetsuppdrag och att FI ska bredda sina tillsynsaktiviteter till att omfatta fler typer av företag än tidigare.

– Verksamheten kan alltid förbättras och förslagen verkar intressanta. Flera av dem går i linje med det utvecklingsarbete som vi bedriver, bland annat när det gäller att göra mer avgränsade undersökningar och titta mer på mindre aktörer, säger Erik Thedéen i en skriftlig kommentar.

Utredningens förslag om att det ska införas en möjlighet till särskilt beslutad samverkan inom vilken uppgifter som annars omfattas av sekretess ska kunna utbytas. 

– FI välkomnar utredningens förslag om förbättrat informationsutbyte. Samarbete och informationsutbyte – nationellt och internationellt – är avgörande i arbetet med att effektivisera penningtvättstillsynen, säger Erik Thedéen.

Utredningen utgör punkt 34 i regeringens 34-punktsprogram för åtgärder mot gängkriminaliteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Platsannonser

Logga in