Cybersäkerhet

Finansbranschen bäst på säkra webbapplikationer – långsam med felhantering

Finansbranschen är bäst i klassen vad gäller andel säkerhetsbrister i sina webbapplikationer men långsam med att åtgärda uppdagade fel.

Publicerad 2020-12-16

Banker och andra finansbolag har lägst andel säkerhetsbrister, visar en ny undersökning av Application Security Testing-specialisten (AST) Veracode som analyserat 130 000 applikationer i 2 500 bolag. Undersökningen visar att finansbranschen har den högsta andelen åtgärdade säkerhetsbrister (75 procent) av de sex branscher som analyserats. Däremor är finansbranschen samtidigt något långsammare än övriga branscher som ingår i undersökningen med att komma tillrätta med hälften av de fel som uppdagas. I snitt tar det drygt sex månader för finansbolagen att åtgärda upptäckta fel.

Platsannonser