Initial coin offering (ICO) är kryptovalutornas variant av crowdfunding eller gräsrotsfinansiering.
Finans

FI varnar för oseriösa aktörer bakom ICO:s

Finansinspektionen varnar nu investerare för risker och bedrägerier kopplade till Initial coin offerings. Det finns inget konsumentskydd och oseriösa aktörer har inget intresse av att fullfölja något projekt utan är bara ute efter allmänhetens pengar, skriver FI.

Uppdaterad 2017-11-07
Publicerad 2017-11-07

Det har varit en kraftig ökning globalt av Initial coin offerings (ICO:s) under den senaste tiden. Begreppet ICO används som beteckning för en lansering av en ny token eller annan form av digital tillgång baserad på kryptovaluta. Syftet med en ICO är att skaffa finansiering från allmänheten för att utveckla en affärsidé till ett färdigt företag, inte olikt gräsrotsfinansiering.

Vid en ICO är det möjligt att köpa ett antal tokens, eller enheter, av en digital tillgång baserad på kryptovaluta. Ofta betalas tokens med en kryptovaluta som till exempel bitcoins eller ethereums. Distribution och marknadsföring mot konsumenter sker via internet och ofta finns utgivaren i ett annat land.

I en varning publicerad på Finansinspektionens sajt på tisdagen lyfter myndigheten nu fram fem punkter och risker som privatpersoner och andra potentiella investerare som funderar på att teckna sig för en ICO bör vara medvetna om.

1. Inga rättigheter
De flesta ICO:s är oreglerade. De står därmed inte under FI:s eller annan myndighets tillsyn och det finns inget konsumentskydd. Det finns inte heller någon garanti för att den token eller kryptovaluta som lanseras, verkligen ger innehavaren någon typ av rättighet eller annan fordran mot utgivaren.

2. Ingen marknadsvärdering
Det finns normalt inget krav på att det pris som en ny digital tillgång säljs för, motsvaras av ett reellt marknadsvärde. Utgivaren har heller inget krav på sig att låta någon oberoende part värdera den digitala tillgången.

3. Ingen garanterad tillgång till andrahandsmarknad
Det finns normalt inga krav på att den som lanserat en ny digital tillgång, eller någon annan, ska köpa tillbaka den digitala tillgången. Detta innebär att det kan vara svårt att sälja den digitala tillgången vidare.

4. Inga informationskrav
Det finns normalt inga krav på att den som lanserar en ICO måste tillhandahålla all väsentlig information om det som erbjuds, eller att all information måste lämnas till alla investerare vid samma tidpunkt. Det innebär en risk för att den som lanserar en ICO kan marknadsföra denna på ett sätt som inte är rättvisande.

5. Risk för investeringsbedrägeri
Den senaste tidens snabba ökning av såväl antal ICO:s som värdet på dem kan locka till sig oseriösa aktörer. Dessa aktörer har inget intresse av att fullfölja något projekt utan är bara ute efter allmänhetens pengar, skriver Finansinspektionen.

Platsannonser

Logga in