Bank

FI sanktionsprövar SEB

FI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Uppdaterad 2019-12-18
Publicerad 2019-12-18

FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen för SEB i april nästa år. I motsvarande undersökning av Swedbank planerar FI att meddela utfallet i mars nästa år. 

SEB:s A-aktie backar cirka 3 procent på nyheten.

Sanktionsprövning är ett steg i FI:s undersökningsprocess, skriver banken i ett pressmeddelande:

"Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt.”

FI:s undersökning av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum görs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar.

SEB har på morgonen kommenterat FI:s sanktionsprövning:

"Banken har inte tagit del av Finansinspektionens preliminära bedömningar som föranlett prövningen. SEB arbetar i full transparens med Finansinspektionen”, skriver SEB. 

Platsannonser