FinansNyhet

FI: Otydliga underlag kan leda till att försäkringsbolag går omkull

Publicerad

Skadeförsäkringsbolagens otydliga beräkningsunderlag kan leda till att en del försäkringsföretag går i konkurs. Det skriver Finansinspektionen i en analys.

Johan Såthe

Det är branschsajten Sak & Liv som har tagit fram Finansinspektionens analys om försäkringsbolagens otydliga underlag.

”Det finns alltid en risk att otydliga underlag leder till missvisande beräkningar, vilket i värsta fall kan göra att försäkringsföretag går omkull”, skriver Finansinspektionen.

Finansinspektionen konstaterar att en del av de undersökta bolagen har otydliga försäkringstekniska beräkningsunderlag och i vissa fall inte tagit med väsentliga beskrivningar.

Annons

”FI ifrågasätter om företagen beskriver sina beräkningar tillräckligt utförligt i de försäkringstekniska beräkningsunderlagen. Delar av de underlagen som vi har analyserat har brister som gör att det är mycket svårt eller omöjligt att förstå och rekonstruera företagens beräkningar i alla delar. Det saknas tillräckliga hänvisningar för att kunna följa hela beräkningen. Det är också svårt att utifrån dokumentationen förstå varför företagen har valt vissa metoder samt gjort vissa antaganden och eventuella förenklingar i beräkningarna”,  är Finansinspektionens skrivning.

 FI råder nu skadebolagen att se över sina beräkningar vad gäller försäkringstekniska avsättningar. Bolag som har specifika brister kommer att kontaktas av FI

Annons