Styrelser

Färre kvinnor i styrelsen när valberedningen utgörs av män

Drygt hälften av alla börsbolag har valberedningar som består av enbart män, vilket medför färre kvinnor i styrelserna. Det skriver Allbright i rapporten Börsens dolda makthavare.

Uppdaterad 2018-03-05
Publicerad 2018-03-05

Stiftelsen Allbright kommer varje år med en rapport som granskar och nagelfar jämställdheten i en utvald sektor av näringslivet. I åt har man granskat jämställdheten i ett av börsens största, men dolda, maktcentra – valberedningarna. Rapporten visar att valberedningarna består av endast 13 procent kvinnor och att rekryteringsprocesserna behöver professionaliseras.

“Valberedningarna är avgörande för att få in kvinnor i styrelserna. Drygt hälften av alla börsbolag har beredningar beståendes av bara män. Av dessa bolag är det tre fjärdedelar som är ojämställda i styrelsen. Bolag med bara män i valberedningen tycks ha svårt att identifiera och rekrytera kvinnor”, skriver Allbright i samband med rapportsläppet. 

Även de institutionella investerarna får kritik:

“De institutionella ägarna som förvaltar miljarder av medborgarnas pensionspengar bör föregå med gott exempel och uppvisa jämställdhet bland deras representanter. Men bland institutionerna ser det inte mycket bättre ut, där återfinns endast 21 procent kvinnor.”

I rapporten intervjuas representanter från valberedningarna och institutionerna, styrelseproffs och forskare. 

“De intervjuade ger en bild av att jämställdhet är viktigt i samhället men inte har någon betydelse i valberedningarna. Ett resonemang vi känner igen från flera branscher. Oavsett makthavare och sektor skjuts ansvaret för jämställdhet över på någon annan.”

Platsannonser