Dan Brännström, generalsekreterare för FAR
Revision

FAR och Srf konsulterna avslutar samarbetet

Samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter avslutas mellan de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna. "Vi har på båda håll funnit att samarbetet på senare tid har försvårat nödvändig utveckling mer än det har tillfört" säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR , till Realtid. 

Uppdaterad 2017-09-01
Publicerad 2017-09-01

Beslutet innebär att den samverkan kring Svensk standard för redovisningstjänster (Reko), utbildning, examination och kvalitetskontroll som funnits sedan 2009 upphör med omedelbar verkan.

Dan Brännström, generalsekreterare för FAR kommenterar: 

Varför avslutar ni samarbetet?

– Vi har på båda håll funnit att samarbetet på senare tid har försvårat nödvändig utveckling mer än det har tillfört. Det är den enkla bakgrunden till det gemensamma beslutet.

 Varför vill ni sköta auktorisationen av redovisningskonsulter på egen hand?

– Det är mycket lättare för oss att utveckla medlemsnyttan och auktorisationen i nära dialog med våra egna medlemmar. För många hänsyn till olika traditioner och beslutsprocesser gör att det många gånger blir tvärstopp. Nu ökar friheten att förändra och profilera yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult och det ser vi på FAR fram emot att göra.

 Varför avbryts samarbetet med omedelbar verkan? Var det oväntat?

– Nej, vi var helt överens om att det var bäst att avsluta samarbetet så fort som möjligt. Det skulle bara bli onödig friktion om vi drog ut på det.
 
Vem tog initiativ till att samarbetet skulle upphöra?


– Märkligt nog kom båda organisationerna till ett möte med föresatsen att samarbetet måste upphöra. Det underlättade naturligtvis själva separationen samtidigt som det återstår en del arbete och kommunikation innan marknaden kan ta till sig att det nu finns två auktorisationer av redovisningskonsulter.
 
På vilket sätt kommer digitaliseringen att förändra yrkesrollen för redovisningskonsulter?  


– Förändringen pågår för fullt, och ett antal byråer tar nu stora kliv in i ett mer digitalt landskap. En ökad automatisering av allt vad redovisning heter påverkar ju både arbetssätt och affärsmodeller. Jag tror att framtidens redovisningskonsult har en mer rådgivande roll och på det temat har vi på FAR börjat utbilda redovisningskonsulter till PT, alltså personliga tränare för företagare.
 
FAR och Srf konsulterna har tillsammans byggt upp auktorisationen av redovisningskonsulter. Tillämpningen av branschstandarden Reko har varit en grundbult. Tillsammans med organisationernas utbildningskrav och kvalitetskontroller har den bidragit till höjd kvalitet i redovisningstjänsterna och därigenom nytta för näringsliv och samhälle. 

FAR auktoriserar i snitt 50-60 redovisningskonsulter per år, och organisationen  har uppemot 1.700 redovisningskonsulter som medlemmar.
 

Platsannonser