Paula Hogéus, vd för EY Law i Sverige
Juridik

"EY Law är nu mer etablerat på marknaden"

"Vi kan se tillbaka på 2017 som ett år där vår strategi att arbeta nära EY:s övriga konsulter fallit väl ut. Nu satsar vi bland annat på att utveckla vårt erbjudande mot Private Equity och tillväxtbolag". Det säger Paula Hogéus, vd för EY Law i Sverige, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-02-16
Publicerad 2018-02-16

Paula Hogéus, vd för EY Law i Sverige, kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Vi har haft ett mycket bra år och under 2017 fortsatte vi att expandera. Vi har blivit fler medarbetare och EY Law är nu mer etablerat på marknaden. Vi har bland annat varit framgångsrika inom M&A där vi till exempel har bistått Alfvén & Didrikson och övriga ägare vid försäljningen av Phoniro till Assa Abloy som annonserades för någon vecka sedan.

Vi har också arbetat än mer integrerat med våra EY-kollegor i mångfacetterade uppdrag där affärsjuridiken är en parameter av många. Vi har varit lyckosamma i vår satsning kring incitamentsprogram, där vi integrerar affärsjuridiken med EY:s övriga erbjudande inom skatt, värdering samt Talent & Reward; en helhetslösning som vi dessutom kan erbjuda globalt. Under 2018 fortsätter vi nu att växa. Vi behöver bli fler jurister inom segmenten M&A, corporate, IT/outsourcing, finansiell reglering och arbetsrätt.

 Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– Vi går mot ett mer digitaliserat sätt att arbeta. Vi arbetar mer med teknik för att kunna hantera globala uppdrag på ett för kunden teknikeffektivt sätt. Vi har till exempel byggt ett kundspecifikt verktyg för att hantera, granska och översätta avtal i en global kundmiljö; där jurister från EY Law i 80 länder kan bistå på ett tidseffektivt och samordnat sätt; främst för kunden i sin organisation men även för oss. Ett stort antal timmar som kunden tidigare lagt på koordinering av externa juristtjänster i olika länder kan istället ägnas åt kvalitativt arbete.  

Vi använder oss också av databaser för att kunna ge en snabb första vägledning i globala projekt; till exempel vid en omstrukturering som inbegriper verksamheter i flera länder och som kräver arbetsrättslig expertis i en mängd jurisdiktioner. Vi kan då utgå från den information som finns i vår databas, för att därefter komplettera med expertis på plats när frågeställningarna blir mer konkreta. Koordinering av sådana projektet hanteras av Law-kollegor i Indien; vilket är kostnadseffektivt för kunden.  

 Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– EY Law är fortfarande en ung verksamhet i Sverige. Vi kan se tillbaka på 2017 som ett år där vår strategi att arbeta nära EY:s övriga konsulter fallit väl ut. Som ett exempel kan nämnas hur våra jurister inom fastighetsrätt under året genomfört flertalet bostads- och utvecklingsprojekt tillsammans med andra experter på EY inom fastighetsområdet. Vi involveras tidigt i processerna vilket ger en förståelse för kundens behov och projekten i stort. Vi kan således konstatera att det finns en efterfrågan av en integrerad tjänst där affärsjuridiken är en del av många. Flera av våra kunder har också verksamhet i flera länder och ser EY Laws globala närvaro som en stor fördel.

 Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Branschen går mot en digitalisering, vilket ligger i linje med vårt kundfokus. EY ligger i framkant vad gäller satsningen på digitalisering och ny teknik samt rådgivning i nya affärsmodeller som följer av den nya tekniken. Där har vi på EY Law en fantastisk möjlighet att följa med i utvecklingen genom våra kollegor inom de andra affärsområdena på EY. Vi ser också förändringar i och med globaliseringen, där EY Law kan möta internationella kunder med såväl global som lokal närvaro.

 Vad händer hos er under 2018? 

– Vi fortsätter nu vårt arbete med att leverera våra tjänster innovativt och på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi fortsätter också att utveckla vår modell med kombinerad finansiell, legal och skatt-due diligence som passar väldigt bra särskilt för tillväxtbolag och medelstora bolag. Tillsammans med EY Corporate Finance arbetar vi i försäljningsuppdrag och kapitalanskaffningar, vilket varit mycket uppskattat hos våra kunder. Vidare satsar vi på att utveckla vårt erbjudande mot Private Equity och tillväxtbolag tillsammans med EY-kollegor inom våra PE- och TMT-sektorer. Under 2018 fortlöper även våra större GDPR-projekt där EY Law hanterar legala frågeställningar inom i övrigt teknikdrivna projekt.

Platsannonser