EU-kommissionen ger klartecken till förlängning av riskviktsgolvet

bopriser, bolånbopriser, bolån
Publicerad
Uppdaterad

EU-kommissionen kommer inte att invända mot FI:s avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att FI får införa denna åtgärd.

Realtid.se

Den 12 september 2023 underrättade FI, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen, EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI avser att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån.

EU-kommissionen har nu beslutat om att inte föreslå ministerrådet att avvisa förlängningen. Det innebär att åtgärden får införas i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

I augusti 2018 införde FI ett riskviktsgolv om 25 procent för svenska bolån inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Beslutet trädde i kraft den 31 december 2018 och gällde i två år. Efter det beslutade FI om att förlänga riskviktsgolvet. Det nuvarande riskviktsgolvet gäller till och med den 30 december 2023. FI kommer att fatta slutgiltigt beslut i ärendet innan åtgärden löper ut.

Annons

Enligt FI säkerställer riskviktsgolvet att bankerna har tillräcklig motståndskraft för att kunna hantera en potentiellt svår ekonomisk nedgång utan att behöva minska sin kreditgivning och därmed ska risken för spridningseffekter minska.

Annons