Erik Penser rekryterar Exceed-duo

Två nya säljare ska fokusera på institutioner.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2016-01-11

Christian Stenberg och Johan Klevenstedt lämnar Exceed Capital för nya uppdrag på Erik Penser Bank.

Deras uppdrag blir försäljning av fonder, krediter och strukturerade produkter till institutionella investerare. Förstärkningen görs eftersom institutionella aktörer som kommuner, landsting, försäkringsbolag, pensionsstiftelser och lokala banker upplever ett ökat behov av rådgivare med stor kunskap inom fonder, derivat och tillgångsallokering på grund av ökad konkurrens och komplexa regelverk, enligt bolaget.

Stenberg och Klevenstedt har tillsammans ansvarat för institutionell kapitalförvaltning och framtagning av strukturerade placeringar på rådgivaren Exceed. Dessutom har Stenberg tidigare arbetat på Barclays i London medan Klevenstedt har en bakgrund hos Mangold Fondkommission.

De tillträder i mars.

Som tidigare rapporterats har Erik Penser Bank även gjort om i organisationen nyligen och börjat satsa mer på utveckling av kapitalförvaltningen och kreditverksamheten. I en omstrukturering har allt samlats på de två affärsområdena wealth management och corporate finance.

Redan i slutet av förra året gjordes även ett antal nyrekryteringar för att försärka kapitalförvaltningen, förmögenhetsrådgivningen och analysverksamheten, uppgav vd Johan Mörner till Realtid.se i samband med en intervju.

Platsannonser

Logga in