IFS vd Darren Roos.
IT

EQT:s utköp har lyft IFS

Stark tillväxt och många kundreferenser ger svenska EQT-ägda IFS vind i seglen för affärssystem. Vd:n Darren Roos ser framtiden an med tillförsikt. “I dag är kunderna inte lika rädda för att byta it-system som tidigare”, säger han.

Publicerad 2018-10-23

IFS gjorde sig ett namn som ett av de tre I:na på nittiotalet. Det handlade om framgångsrika svenska leverantörer av affärssystem, förutom IFS även Intentia och IBS. Resan därefter har inte direkt varit spikrak, men nu andas IFS morgonluft.

Den stora vändningen kom i november 2015 när EQT-fonden EQT VII köpte ut IFS från börsen. Riskkapitalbolaget EQT har investerat i företaget, samtidigt som en ökad licensförsäljning har gett en rejäl tillväxt.

IFS redovisar inte vinstsiffror, men för det senast redovisade kvartalet (första kvartalet i år) berättar man om en omsättning på drygt en miljard kronor (1 091 miljoner kronor), vilket var en ökning på 15 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

– Vi går med vinst och det senaste kvartalet ökade licensintäkterna med 51 procent, säger i alla fall IFS vd Darren Roos. Han tillträdde i mars i år och har en gedigen bakgrund från bland annat den stora tyska affärssystemjätten SAP.

IFS befinner sig i en intressant position som leverantör av affärssystem. Liksom alla sådana måste man förhålla sig till att många kunder vill flytta sin it-drift till det publika molnet. Men IFS system används ofta i sammanhang där det inte är självklart att göra det.

– För tillämpningar som CRM och HR kan det vara lämpligt med det publika molnet, men inte för verksamhetskritiska tillämpningar som kräver upptid dygnet runt, året om. Då vill man inte dela infrastruktur med 99 andra kunder, säger han.

IFS erbjuder i alla fall flexibilitet för sina kunder: egna datacenter, privata moln, publika moln och hybridlösningar. Även om fokus inte ligger på molnteknik till 100 procent så måste man hänga med i utvecklingen.

– Vi har tre kärnvärden. Det är ständig innovation, enkelt och snabbt systeminförande och låg driftskostnad. För de senaste versionerna har vi fokuserat på snabbt systeminförande.

Förutom egen utveckling växer IFS med olika typer av företagsförvärv.

– Det kan handla om att öka volymen, att få in ny molnteknik och att få in spetsteknik som AI och IoT.

En annan tillväxtfaktor är att försöka öka samarbetet med partner. Under intervjun med Realtid.se är Darren Roos noga med att säga att man inte särbehandlar olika partner, utan att alla är lika mycket värda.

En verksamhet som inte kommer att bidra till tillväxt i särskilt hög utsträckning är egna konsulter. Här ser man i stället partner som en resurs.

Hur är det med applikationsområden? Planerar ni att förändra och bredda utbudet?

– Vi kommer i alla fall inte att ta bort några tillämpningsområden. Våra kärnområden är ekonomi, resurshantering (asset management) och hantering av fältservice. Våra partner kan absolut bidra med fler områden.

Vilka är konkurrenterna då? På den frågan slingrar sig Darren Roos först, precis som de flesta andra i hans position, och säger att det är väldigt olika i olika länder. En upprepning av frågan ger i alla fall ett svar:

– I Sverige stöter vi ofta på Microsoft. Men vi samarbetar mycket med Microsoft också.

Darren Roos är optimistisk inför framtiden:

– I dag är kunderna inte lika rädda för att byta it-system som tidigare och vi är i en bra position med 10 000 kunder att referera till globalt inom våra kärnområden.

Platsannonser