Christian Sinding
Hållbarhet

EQT ledande inom social hållbarhet 

Boston Consulting Group (BCG) har  utarbetat ett nytt globalt system för att mäta företags hållbarhetsarbete från investering till produkt, TSI – Total Societal Impact. När man nu för första gången presenterar en fördjupande rapport så beskrivs Sverige och det svenska riskkapitalbolaget EQT, med vd Christian Sinding,  som ledande. 

Uppdaterad 2019-05-09
Publicerad 2019-05-09

Att arbeta efter TSI - Total Societal Impac - innebär att man integrerar samhällsnytta i kärnverksamheten istället för att göra det som ett CSR-arbete. Gjort på rätt sätt kan ett företag då både bidra till samhället genom att komma med lösningar på samhällsproblem och samtidigt genera vinst till aktieägarna.

I en internationell jämförelse är nordiska, och inte minst svenska företag, ledande när det kommer till hållbarhet. 61 procent av svenska företag kommer i den högsta percentilen utifrån de måttet som används i hållbarhetsarbete, det så kallade Environmental, Social and Governance måttet, som mäter påverkan inom miljö, samhälle och bolagsstyrning.

– Det bästa med FN:s globala mål är att de så tydligt definierar alla olika aspekter av hållbarhet, kan inspirera och användas av alla aktörer. Nästa steg är att näringslivet börjar mäta hållbarhet på ett harmoniserat sätt. För EQT är det viktigt att våra partners i ekosystemet delar vårt mindset kring långsiktig hållbarhet, säger EQT:s vd Christian Sinding, i en skriftlig kommentar.

Att svenska och nordiska företag är ledande inom TSI beror bland annat på att investerare, allt från stora ägarfamiljer till pensionsfonder och staten, generellt har höga mål när det kommer till hållbarhet. I Norden finns också höga politiska målsättningar för att möta hållbarhetsutmaningar och hållbarhetsarbete passar bra in i den nordiska kulturen, där unga söker sig till företag som ligger i framkant. Det skriver BCG i ett pressmeddelande.

"EQT:s arbete är ett bra exempel. EQT gör egna hållbarhetsanalyser av alla sina portföljbolag, ett krävande arbete då många privata företag saknar robusta data för att göra en hållbarhetsbedömning. EQTs nya styrmodell – Responsible Investment Policy – innebär att de ser över utsläpp, farligt avfall, anti-korruptionsåtgärder och övergripande hälsa och säkerhet bland medarbetare, innan en ny investering. EQT uppmuntrar även bolag i deras portfölj att utöka och mäta hållbarhetsarbetet som rapporteras tillbaka till EQT som noga följer utvecklingen."

– Vi ser i vår studie att det svenska näringslivet och svenska företag är världsledande inom hållbarhet. Vad EQT har lyckats med är att ha ett konsekvent angreppssätt och fokusera på hållbarhet i hela investeringscykeln och gjort det till en integrerad del av hela affärsmodellen, säger Fredrik Lind, Senior Partner på BCG och en av författarna till rapporten.

Fotnot: Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi.  BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder.

Platsannonser