Börs

Embracer säkerställer ny kreditfacilitet för förvärv om 3 miljarder kronor

Embracer har ingått avtal med Nordea Bank avseende en ny kreditfacilitet om 3 miljarder kronor till fördelaktiga villkor, vilken löper ut i maj 2022.

Publicerad 2020-12-17

Med den nya kreditfaciliteten, uppgår tillgängliga kontanta medel och kreditfaciliteter till mer än 11,5 miljarder kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Den nya kreditfaciliteten förbättrar Embracers finansiella kapacitet och överensstämmer med den tidigare offentliggjorda finansieringspolicyn, samtidigt som den genomsnittliga räntan hålls på mindre än 1 procent. Embracer strävar efter en stark balansräkning för att bibehålla maximal strategisk flexibilitet. Den nya kreditfaciliteten tillsammans med möjligheten att emittera upp till cirka 39 miljoner B-aktier med stöd av det befintliga bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 16 november 2020 kommer möjliggöra för Embracer att intensifiera den del av Embracers tillväxtstrategi som omfattar förvärv.

– Ökad finansieringskapacitet ger oss möjligheten att söka de mest attraktiva icke organiska tillväxtmöjligheterna för att skapa ett starkare Embracer Group med ökad organisk tillväxtpotential. Framöver kommer våra förvärvsprocesser att ske separat från andra bolagshändelser, såsom kvartalsrapporter eller bolagsstämmor. Förvärv kommer att ske på en löpande basis. Vi är även glada över att vidare stärka vår relation med Nordea som en av de ledande bankerna i Norden, säger Lars Wingefors, medgrundare och vd för Embracer i en presskommentar.

 

Platsannonser

Logga in