Juridik

Det straffbara området för insiderbrott utvidgas

Regeringen föreslår att det straffbara området för insiderbrott ska omfatta vissa råd och uppmaningar till att ägna sig åt insiderhande även om dessa inte föranleder någon annan att agera.

Publicerad 2019-11-19

Regeringen föreslår att det straffbara området för insiderbrott utvidgas till att även omfatta vissa råd och uppmaningar till att ägna sig åt insiderhandel, även om dessa inte föranleder någon annan att agera.

Dessutom inkluderas även finansiella instrument vilkas värde inverkar på värdet på andra finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform.

Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande på tisdagen, med anledning av en proposition.

Ändringarna i lagen om straff för marknadsmissbruk görs för att den svenska straffregleringen av insiderbrott och annat marknadsmissbruk bättre ska överensstämma med det EU-rättsliga regelverket på området.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

 

Platsannonser

Logga in