Åklagare Thomas Hertz vid fredagens pressträff. Foto: Per Agerman
Ekobrott

"Det finns skäl att överklaga"

Allra-åklagaren Thomas Hertz väntas överklaga den friande domen. Han har svårt att förstå hur tingsrätten bedömt de olika parternas expertvittnen.

Uppdaterad 2020-01-31
Publicerad 2020-01-31

Kammaråklagare Thomas Hertz mötte ett stort medieuppbåd som samlats på Ekobrottsmyndighetens kontor strax efter klockan 13 på fredagen. Han meddelade tämligen omgående att det finns skäl att överklaga domen, vilket han senare preciserade till att domen kommer att överklagas. Han säger att domen kom som en överraskning.

– Jag blev förvånad, framför allt eftersom tingsrätten prövat andra frågor än de som jag och Pensionsmyndigheten bedömt var relevanta i målet.

Thomas Hertz återkom flera gånger till detta under de uppföljande intervjuerna. Han menar att tingsrätten borde lagt större vikt vid pengaflödet mellan de olika aktörerna i målet och hur de olika affärer som utfördes i maj-juni 2012 synkroniserades.

Att tingsrätten kommit fram till att Oak Capital inte tagit ut ett överarvode av fonderna när värdepappersaffären gjordes, och att tingsrätten bedömt att priset för de aktier som Allra-grundarna samtidigt sålde inte var ett överpris, beskrev han till och med som "små frågor" i en intervju. Uttalandena är förvånande eftersom just dessa frågor är centrala i målet.

Thomas Hertz slog också ner på tingsrättens bedömning av de olika expertvittnen som parterna kallat i målet.

– De som hörts på begäran av Pensionsmyndigheten skulle jag bedöma är de som har bäst sakkunskap i Sverige, säger Thomas Hertz.

Istället valde tingsrätten att fästa stor vikt vid försvarets vittne från amerikanska Ankura. Thomas Hertz beskrev det som att Ankura-vittnet kom med nya uppgifter under rättegången.

– Jag fick utrymme att ställa ett mycket begränsat antal frågor till honom. Jag fick heller inte möjlighet att bedöma hans sakkunskaper.

– Det framkom i det förhöret att han saknade kunskap om vad en warrant var.

– Han har ju gjort ett sakkunnigutlåtande men där framgår det inte i detalj vad han haft för underlag, under förhöret så visade det sig att han använt ett annat underlag än det han redovisat som grund för sina slutsatser.

Även dessa påståenden är förvånande då expertvittnets slutsatser presenterades i ett 119 sidor långt utlåtande som ankomststämplades av tingsrätten i början av juli förra året. Till utlåtandet hörde ett stort antal bilagor med olika underlag för de beräkningar som presenterades. Ett utförligt CV på flera sidor skickades också in samtidigt.

Thomas Hertz uppger dock att han inte fått ta del av något underlag för vilka transaktioner som använts förutom gällande en viss typ av väderderivat.

– Jag har inte sett en enda affär förutom de här väderderivaten.

– Poängen var ju att jag trodde att han haft ett underlag, men sedan visade det sig att han haft ett helt annat underlag för sina slutsatser, de hängde inte ihop. Utan det han hade haft som underlag i rapporten det var Oaks egna affärer, men sen när han kom och vittnade så baserade han slutsatserna på de här väderderivaten.

Det är oklart hur åklagaren tänker agera vid ett överklagande när det gäller egna nya expertvittnen eller om han ska komplettera bevisningen på andra sätt.

– Det har jag inte tagit ställning till, men jag överväger om jag ska begära att hovrätten förordnar en sakkunnig.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in