”Det är dags att Sverige lagstiftar om kvotering”

Danske BankDanske Bank
Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.
Publicerad
Uppdaterad

Det är dags att Sverige lagstiftar om kvotering, även i små börsbolag, skriver Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige på DN Debatt.

Realtid.se

Johanna Norberg tycker att det är anmärkningsvärt att det inte går snabbare eftersom det handlar om affärsnytta – inte om rättvisa.

Norge var ett av de första länderna som införde obligatoriska kvoteringsregler för kvinnor i bolagsstyrelser. För cirka 20 år sedan antogs en lag som krävde att minst 40 procent av styrelseplatserna i börsnoterade företag skulle innehas av kvinnor. Resultaten har enligt Johanna Norberg varit imponerande.

Island införde en lag år 2010 som krävde att minst 40 procent av styrelseledamöterna i statliga och kommunala företag skulle vara kvinnor. Resultaten har varit lika imponerande som i Norge.

Annons

”Genom att lagstadga om ett minimi­krav på 40 procent skulle Sverige visa sitt ledarskap inom jämställdhets­frågor och fungera som en förebild för andra länder. Det skulle också vara en positiv insats för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och främja mångfald och innovation i bolagsstyrelser och företagsledningar. En symbolisk åtgärd som kan inspirera till positiva förändringar och uppmuntra fler företag att aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning på högsta nivå,” skriver Johanna Norberg.

”Ett vanligt argument jag hör i rekryteringsprocesser är att man inte hittat kvinnor trots att man letat. Jag vill påstå att man då inte har letat tillräckligt.”

Annons