”Det är dags att betala tillbaka till oss skåningar”

”Det är orimligt, ja faktiskt oanständigt att vi i Skåne betalar mest för vår el i hela landet men trots detta står inför att bli tvångsbortkopplade från elnätet. Vi ska inte behöva duscha kallt i vinter och laga mat på gasolkök”, säger Louise Eklund (L), Regionråd i Region Skåne.
Publicerad
Uppdaterad

Liberalernas nya förslag innebär att momsen på el sänks från 25 till 6 procent, en uppskattad skattelättnad för svenska hushåll i storleksordningen 16 miljarder. Utöver det ska elskatten halveras.

Realtid.se

För att hjälpa hushållen vill Liberalerna snabbsänka elmomsen från 25 till 6 procent, det tillsammans med sänkt elskatt skulle innebära 20 000 kronor lägre elkostnader för en villa i vinter, enligt Liberalernas partiledare Johan Pehrson

Energiskatten på el ska i ett första steg sänkas med 5 öre/kWh (6,25 öre/kWh inklusive moms), totalt är det en skattesänkning på 4 miljarder kronor. Elskatten ska fortsatt stegvis sänkas under nästa mandatperiod. Målet är att elskatten på lång sikt, och när de offentliga finanserna tillåter, åtminstone halveras.

–  Staten badar i pengar medan de skånska hushållen pressas hårt av elpriserna. Det är inte en rimlig ordning. Det är dags att betala tillbaka till oss skåningar. Lite hårddraget så lade regeringen ner Barsebäck och skickade hela notan till Skåne. Det är utmärkt att mitt parti ser allvaret och på allvar vill hjälpa hushållen. Det kommer göra stor skillnad för oss i Skåne, säger Louise Eklund, Regionråd i Region Skåne i en skriftlig kommentar.

Annons

För en villa i Malmö skulle förslaget innebära minskade elkostnader i storleksordningen 20 000 kronor.

–  Det är orimligt, ja faktiskt oanständigt att vi i Skåne betalar mest för vår el i hela landet men trots detta står inför att bli tvångsbortkopplade från elnätet. Vi ska inte behöva duscha kallt i vinter och laga mat på gasolkök, säger Louise Eklund.

Annons