Finans Debatt

Ta vara på dina data champions – annars är du rökt i kompetenskriget

Data champions behöver också utvecklas och blomstra. Det gör de allra bäst i företagets mest utmanande och nytänkande projekt, anser Stefan Danermark på Solita. Foto: Solita.Data champions behöver också utvecklas och blomstra. Det gör de allra bäst i företagets mest utmanande och nytänkande projekt, anser Stefan Danermark på Solita. Foto: Solita.
Data champions behöver också utvecklas och blomstra. Det gör de allra bäst i företagets mest utmanande och nytänkande projekt, anser Stefan Danermark på Solita. Foto: Solita.
Publicerad

Det råder ett krig om talangerna, särskilt inom det digitala området. Ett sätt att lösa rekryteringsproblemet är internutbildningar och att identifiera och motivera så kallade ”data champions”, skriver Stefan Danermark, på IT-konsultföretaget Solita Sverige.

Arbetet med att sätta igång ett internt utbildningsinitiativ för att se till att medarbetarna har koll på det senaste är ett krävande projekt och kan inte ledas av vem som helst. De personer inom företaget som är experter inom ett specifikt område och som dessutom har god pedagogiska förmåga, hör sannolikt till företagets absolut viktigaste medarbetare. Dessa personer, låt oss kalla dem ”data champions”, behöver uppmuntras och få utrymme att se till att företagets sammantagna datakompetens hålls på en konkurrenskraftig nivå.

Men glöm inte att data champions också måste få utvecklas och blomstra. Det gör de allra bäst i företagets mest utmanande och nytänkande projekt. Det gäller alltså att hjälpa sina data champions, så att deras tid blir en ”utmanande balans” mellan att se och lära sig för framtiden samtidigt som de lyfter sina kollegor.

Under de senaste åren har allt fler företag insett vikten av data, analys och digital transformation. Genom att ställa om till att jobba datadrivet uppstår möjligheten att ta bättre beslut – såväl mänskliga som automatiserade – vilket i förlängningen innebär en viktig konkurrensfördel. För att lyckas med omställningen krävs utöver en dataplattform och rätt inställning även rätt kompetenser – en stor utmaning.

Annons

I dag råder stor kompetensbrist. För få utbildar sig, samtidigt som utbildningarna både är omoderna och marknadsför sig dåligt. Takten i den tekniska utvecklingen leder dessutom till att även den som precis nyexaminerats snart kommer att behöva uppdatera sina kunskaper. Vi behöver alla inse att vår enda möjlighet att långsiktigt säkra rätt datakompetens handlar om interna satsningar med en lärandekultur. Företag måste utbilda sina egna dataproffs, oavsett om det är ett tillverkande bolag, ett konsultföretag eller ett nystartat teknikbolag.

För att lyckas krävs till att börja med en kartläggning av kompetensområden som är och väntas bli centrala för verksamheten. Exempel skulle kunna vara visual analytics, data science och cloud data platforms.

I ett nästa steg krävs en inventering av befintliga färdigheter, för att på så sätt kunna planera för hur och vilka olika utbildningsplaner som ska tas fram.

Annons

Det tredje och avgörande momentet – att organisera interna utbildningsformer som syftar till att ta befintliga kunskaper till nya nivåer respektive att fräscha upp gammal kunskap. Det gäller att vara kreativ och hitta vilka utbildningsformer som bäst passar den egna organisationen. Är det klassrumsträning, akademier, virtuella kurser, kod-feedbacksessioner, interna kompetensforum, hackatons eller kompetens-pintrest board som passar bäst? Troligen en blandning av dessa, plus säkert ett antal specifika idéer för varje organisation.

I dag pågår ett mindre rekryteringskrig om datatalanger. Lyckade rekryteringar är förstås ett viktigt steg för att bygga en stark arbetsstyrka. Men i längden blir det oundvikligt för oss alla att ta tjuren vid hornen och själva ansvara för kontinuerlig utbildning av de personer som redan befinner sig i organisationen. Har du koll på vilka som är dina data champions? Och hur du tar hand om dem?

Stefan Danermark, affärsområdeschef Data, Solita Sverige

Annons
Annons