FinansDebatt

Brexit kan tvinga Storbritannien till helikopterpengar

Helikopterpengar kan bli verklighet i Storbritannien om de ekonomiska efterskalven av Brexit är tillräckligt allvarliga, skriver kapitalförvaltaren Quentin Fitzsimmons.
Publicerad

Hos investerare har det funnits en förvåning kring hur väl Storbritanniens ekonomi har klarat sig sedan Brexitomröstningen. Men vi tror att de ekonomiska konsekvenserna snarare har försenats än undvikits och att de snart börjar visa sig. Och då kan den brittiska centralbanken tvingas ta till drastiska åtgärder, skriver Quentin Fitzsimmons, portfolio manager global fixed income, hos kapitalförvaltaren T. Rowe Price.

Det har gått mer än ett år sedan den brittiska valmanskåren röstade för att lämna EU. Men fortfarande är vi långt ifrån att förstå hur separationen kommer hanteras eller vilka konsekvenser den kommer ge. Medan politiken är fortsatt komplicerad kan man emellertid förutspå de ekonomiska följderna med större säkerhet.

Enligt vår uppfattning har Storbritannien ett par väldigt utmanande år framför sig, då landet hanterar sitt avsked från EU. Hos investerare har det funnits en förvåning kring hur väl landets ekonomi har klarat sig sedan folkomröstningen, men vi tror att de ekonomiska konsekvenserna snarare är försenats än undvikits och att de troligen börjar visa sig senare i år. 

Vi är bekymrade över att den brittiska regeringen, som i stort sett tömt ut sina penningpolitiska alternativ, har en begränsad förmåga att skydda ekonomin från en betydande avtrappning. 

Annons

Resultatet av det brittiska parlamentsvalet har också komplicerat situationen. Som företrädare för en minoritetsregering är premiärminister Theresa May väsentligt svagare än före valet. Detta gör hennes uppgift att förhandla med EU och senare lagstiftningsarbete på hemmaplan mycket svårare. Kompromisser kan bli nödvändiga.

Under de kommande månaderna lär det bli uppenbart huruvida Storbritannien söker sig till en snabb, hård Brexit eller till en mjukare mer utdragen version. Vårt huvudscenario är, med undantag av en omfattande politisk riktningsförändring (som kan ske givet regeringens sårbarhet), att en ”hårdare” Brexit är den mest sannolika utkomsten. Detta innebär att Storbritanniens avtal med WTO bryts kort efter mars månad 2019, om inte omedelbart. 

Detta skulle få omfattande konsekvenser. Storbritannien är självständig medlem i WTO, men agerar mot organisationen genom EU. För att fungera som oberoende medlem behöver Storbritannien egna regler, tariffer och pristabeller gentemot andra länders produkter. Förhandlingarna som krävs för att reda ut komplikationerna i denna process blir sannolikt grälsjuka, vilket gör det komplext och tidskrävande att etablera Storbritannien som oberoende WTO-medlem. 

Annons

Det är i princip självklart att Storbritanniens ekonomi drabbas av en avmattning om landet bryter WTO-avtalet i mars 2019.Vad som är mindre tydligt är hur drastisk avmattningen blir och hur länge den kommer pågå.

Ur vissa aspekter finns det belägg för att de ekonomiska effekterna av Brexit redan kan kännas. 

Nettoinvesteringarna är nu i princip försumbara som bidrag till BNP och signifikant lägre än finansdepartementets mål om ett enprocentigt bidrag. Hushållen, som står för 66 procent av Storbritanniens ekonomi, är också ansträngda: Löneutvecklingen ligger på runt 2,1 procent medan inflationen uppgår till 2,9 procent, vilket skapar en negativ press på den disponibla inkomsten. Detta har lett till svagare detaljhandelsresultat och vinstvarningar från några populära butikskedjor. 

Annons

Vilka verktyg för att stimulera tillväxt har Storbritannien tillgång till vid en kraftig ekonomisk avmattning?

Liksom många andra centralbanker, så lutar the Bank of England mot åtstramningar, vilket innebär att räntesänkningar och fortsatta kvantitativa lättnader är högst osannolika. Givet detta så är nästa trovärdiga alternativ att utforska finansiella åtgärder, som att Bank of England garanterar regeringens låntagande.

Regeringen kan då finansiera större infrastrukturprojekt som till exempel höghastighetsbanor genom att ge ut nollkupongobligationer direkt till centralbanken, som skulle betala för dem med nytryckta sedlar. Bank of England skulle sannolikt lova att aldrig sälja obligationerna eller ta pengarna de skapat ur cirkulation. Istället skapar de en permanent förlust genom att öka sina skulder utan att få en motsvarande tillgång.

Detta skulle i realiteten vara så kallade helikopterpengar – och kan bli verklighet i Storbritannien om de ekonomiska efterskalven av Brexit är tillräckligt allvarliga. Helikopterpengar bär med sig egna risker som okontrollerad inflation, politisk instabilitet och erosionen av centralbankens oberoende. Därför är det sannolikt en sista utväg.

Quentin Fitzsimmons
Portfolio manager global fixed income, T. Rowe Price.

Annons