Bank

Därför trotsar Landshypotek Bank räntetrenden

Sedan Riksbankens höjning av reporäntan i december har nu ett flertal banker höjt sina bolåneräntor. Landshypotek Bank sitter still i båten. Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank, förklarar varför.

Uppdaterad 2020-01-10
Publicerad 2020-01-09

– Varje bank har individuella upplåningskostnader, och även om våra upplåningskostnader också har ökat väljer vi i nuläget inte att göra något åt våra listräntor,  säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank till Realtid.

– Vi utvärderar vår prissättning kontinuerligt utifrån våra kostnader, just nu är vår ränta oförändrad.

Landshypotek har under en längre tid stuckit ut i flera jämförelser genom att erbjuda Sveriges lägsta snitträntor på bolån vad gäller flera bindningstider. Snitträntan för lån med tre års bindning låg i december på 1,16 procent. Snitträntan för lån på ett och två års bindningstid låg på 1,19 procent. För lån med tre månaders bindning var snittet i december 1,23 procent, vilket är bankens lägsta notering för den bindningstiden för hela 2019.

– Vi har under hösten sett en kraftig tillväxt på bolån och att fler väljer att binda på längre bindningstider. När vi nu summerat 2019 är det glädjande att se att vi är en av de bolåneaktörer som har kunnat hålla de lägsta snitträntorna under hela året, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Banken började sin resa på bolånemarknaden så sent som 2017. Gensvaret från marknaden har varit enorm. Vid årsskiftet  hade Landshypotek 7 miljarder kronor i utlåning till svenska villaägare runt om i landet

– Vi ser också allt tydligare att bolånekunderna förväntar sig bra ränta men också någonting mer. Jag tror många idag efterfrågar alternativ där de kan känna att det finns sunda värderingar som långsiktighet, hållbarhet och transparens, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

– Det kunderna uppskattar är vår transparenta och öppna prissättning. Det är inga rabatter som man behöver bevaka. Vårt erbjudande känns ärligt och fräscht.

– Att vi har funnits sedan 1836 och har verksamhet över hela landet borgar för trygghet, samtidigt som vi är en utmanare på bolånemarknaden.

När det gäller tillväxtambitioner vill man inte uttala sig om några siffermål.

– Vi  är fortfarande en liten aktör, men har haft en stadig tillväxt sedan vi gav oss in på bolånemarknaden för två år sedan. Vi kommer att ha fortsatt tillväxt så länge som vi lyckas vara relevanta.

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen.  Landshypotek Bank ägs av cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening och har närmare 200 medarbetare på orter över hela landet.

Platsannonser