Bank

Danske ställer in återköpsprogram

Danske Bank ställer in aktieåterköpen för 2018. Banken har också beordrats att omvärdera sitt solvensbehov.

Uppdaterad 2018-10-04
Publicerad 2018-10-04

Beslutet att ställa in återköpsprogrammet kommer i spåren av penningtvättshärvan i bankens estniska filial, rapporterar Direkt och hänvisar till ett pressmeddelande från banken.

Banken höjer också sitt mål för kärnprimärkapitalrelationen till cirka 16 procent, jämfört med tidigare mål som legat på 14-15 procent.

Danske Bank klarar av det nya solvenskravet redan i dag, framhålls det i pressmeddelandet.

Banken berättar också att den nu för en dialog med det amerikanska justitiedepartementet, som tidigare beslutat inleda en egen undersökning i spåren av uppgifterna om penningtvätten i den estniska filialen. Banken framhåller att den samarbetar med de amerikanska myndigheterna, som också inkluderar USA:s finansinspektion, i deras undersökning.

Platsannonser

Logga in