Foto: Danske Bank
Foto: Danske Bank
Bank

Danske Bank betalar 36 miljoner DKK i kompensation till 6300 kunder

Först under 2022 beräknar Danske Bank kunna ge ett slutgiltigt förtydligande till samtliga drabbade kunder. 

Uppdaterad 2021-06-30
Publicerad 2021-06-30

Idag står det klart att Danske Bank betalar ut kompensation till cirka 6300 inkassokunder som betalat mer än de skulle. Ytterligare 10 000-15 000 inkassokunder kan tillkomma. Det är dock betydligt färre än de över 100 000 drabbade kunder som banken tidigare identifierat. Det skriver Danske Bank i ett pressmeddelande.

Banken uppskattar att det slutgiltiga antalet kunder som ska kompenseras samt den information om detta som dessa kunder ska få först står klart under 2022.

En granskning av 97 procent av de 197 000 inkassokunder som kan överdebiterats till följd av de identifierade problemen bankens datasystem för inkasso visar att nästan alla inkassoärenden påverkas av datafel, vilket kommer att leda till att den utestående skulden minskas i de allra flesta fall. Danske Bank hade tidigare uppskattat att hela 108 000 kunder hade drabbats av felet. Efter granskningen står det klart att detta är fallet för mindre än 15 000 kunder. Arbetet för att klargöra åtgärderna för de återstående 3 procent av fallen beräknas vara klart före årets slut.

Sammanlagt ska 6 300 kunder få dela på en ersättning om 36 miljoner danska kronor, varav 20 miljoner utgör ersättning för överdebiterad skuld och 16 miljoner tidsersättning för den period under vilken pengarna borde ha stått till kundens förfogande. Det genomsnittliga kompensationsbeloppet per kund uppgår till 3 200 danska kronor.

Det var i oktober som Danske Bank, för att påskynda hanteringen av en lång rad fel i kundhantering, där banken felaktigt krävt in pengar från kunder, skapade en ny enhet för att åtgärda tidigare misstag. Peter Rostrup-Nielsen utsågs då till chef för den nya enheten, som han fortsätter att leda.

Platsannonser

Logga in