HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Juridik

Då kommer beslutet om förlikningen i HQ

Svea hovrätt har ännu inte kommit fram till beslut om att stadsfästa förlikningen mellan HQ AB:s konkursbo och bland andra Mats Qviberg.

Uppdaterad 2018-06-01
Publicerad 2018-06-01

Samtliga parter i HQ-målet hålls på halster. Svea hovrätt meddelade så sent som i förra veckan om att beslut om att stadsfästa förlikningen skulle komma denna vecka. Men domstolen är ännu inte kommit fram till något beslut.

Vid ett samtal med en av Svea hovrätts handläggare framkommer det att en föredragning är planerad till torsdag i nästa vecka, den 7 juni. Under denna föredragning ska domstolen fatta ett beslut i frågan.

I en tidigare skrift till Svea hovrätt har Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare yrkat att hovrätten ska fastställa "parternas förlikning snarast möjligt och detta särskilt mot bakgrund av att en av parterna Öresund är ett börsnoterat bolag, som dagligen mot börsen måste hantera frågan om kurspåverkande information”. 

Han har fått medhåll från flera håll om att hovrätten ska hantera frågan skyndsamt.

På andra sidan står Christer Sandberg som företräder 73 procent av aktieägarna i HQ som vill stoppa förlikningen.

Platsannonser