Annons

Annons

Christer Sandberg

HQ-konkursen är på väg att avslutas. Borgenärer får full utdelning och aktieägarna får dela på drygt 25 miljoner kronor. "Det blev mycket utredningsarbeten i olika delar och en del konflikter också", säger konkursförvaltaren Bill Kronqvist.

En aktieägare stod redo att finansiera hovrättsprocessen mot viss vinstdelning innan förlikningen ägde rum. Beslut om prövningstillstånd i Högsta Domstolen väntas innan jul.

HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt har lämnat in en komplettering till överklagan till Högsta domstolen. I den går han till hårt angrepp mot konkursförvaltaren Bill Kronqvist och uppger bland annat att han favoriserat motparten. Nu väntar besked om ett prövningstillstånd beviljas eller ej.

Christer Sandberg ilsknar till i ett mejl till konkursförvaltaren Bill Kronkvist, dagen innan förlikningen offentliggörs. ”Ditt agerande är upprörande och minst sagt oproffessionellt”.

Advokat Christer Sandberg företräder 73 procent av aktieägarna i HQ som nu ansluter sig till kritiken mot förlikningen mellan konkursbolaget och Mats Qviberg med flera. Samtidigt lämnar Öresund in rättsutlåtande.

Efter den extra bolagsstämman, som ägde rum i måndags, är nu HQ AB försatt i likvidation samt i konkurs.

HQ har redan nu, under onsdagen, lämnat in ett överklagande på domen, som lämnades under torsdagen, till Stockholms tingsrätt. Samtidigt tar bolaget in 305-335 miljoner kronor i en företrädesemission och en styrelseledamot lämnar bolaget.

Sidor