John Hedberg, Creades.
Börs

Creades: "Särklass starkaste resultatet i bolagets historia"

Creades resultat per aktie hamnade på 124,35 kronor (36,74), vilket innebär en ökning med 238,5 procent mot föregående år.
 

 

Publicerad 2021-01-26

Rörelsevinsten liksom substansvärdet ökade för investmentbolaget Creades i det tredje kvartalet. 

– Intuitivt borde en så volatil omvärld inte borga för en god börsutveckling men trots det – och kanske helt i linje med rörelsen mot ökad oordning - steg Stockholmsbörsen (OMXSGI) med 15 procent under året. Även Creades drog sitt strå till stacken av oordning genom att, under ett år som objektivt sett varit det mest turbulenta året på många decennier, leverera det i särklass starkaste resultatet i bolagets historia med en avkastning om hela 82 procent. Vi utvecklades därmed nästan sex gånger bättre än Stockholmsbörsen och elva gånger bättre än vårt absoluta avkastningskrav, skriver bolagets vd John Hedberg i rapporten.

Rörelseresultatet landade på 1 557 miljoner kronor (463).

Resultatet före skatt var 1 555 miljoner kronor (463), resultatet efter skatt blev 1 550 miljoner kronor (458), en ökning med 238,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 124,35 kronor (36,74), vilket innebär en ökning med 238,5 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 14,00 kronor per aktie. Föregående år låg utdelningen också på 14 kronor per aktie plus en extrautdelning på 10,50 kronor.

Under kvartalet ökade substansvärdet med 1 507 miljoner kronor (458) efter utbetald utdelning till aktieägarna. Avkastning per aktie uppgick till 24 procent (11), motsvarande utveckling för OMXSGI var plus 16 procent (+10).

För hela 2020 var avkastningen på substansvärdet +82 (+30) procent. OMXSGI avkastade under samma period +15 (+35) procent.

–Den noterade delen av portföljen utvecklades exceptionellt starkt genom en kombination av en mycket god utveckling för vårt enskilt största innehav Avanza (141 procent) och ett spektakulärt år för verksamheten inom den Aktiva Förvaltningen i kapitalförsäkringen (98 procent), skriver vd John Hedberg.

Den onoterade portföljen bidrog med totalt 40 procent avkastning till substansvärdet efter att Apotea varit den enskilt största bidragsgivaren på 95 procent. Innehavet i Instabox uppvärderades med 62 miljoner kronor i december, och då förvärvade även Creades aktier för 140 miljoner kronor till.
 

Platsannonser

Logga in