Fastigheter

Corem säljer fastigheter för 4,3 miljarder

Fastighetsbolaget Corem avser sälja 30 fastigheter för 4,3 miljarder kronor till Blackstone-ägda Onyx Sweden.

Uppdaterad 2019-06-04
Publicerad 2019-06-04

Försäljningen görs för att koncentrera fastighetsportföljen geografiskt och är ett led i Corems strategi att långsiktigt utöka och utveckla beståndet på bolagets prioriterade orter.

– Genom försäljningen renodlar vi vår fastighetsportfölj geografiskt. Den strategi vi arbetat utifrån sedan bolaget startade visar sig framgångsrik när vi nu kan avyttra en väl sammansatt portfölj till en ny logistikaktör. Corem får ett tydligare fokus i sin fastighetsportfölj, i linje med tidigare kommunicerad strategi, och skapar samtidigt mycket goda finansiella möjligheter för framtida intressanta investeringar,  säger Eva Landén, vd på Corem i ett pressmeddelande.

Fastigheterna utgörs till merparten av lager/logistikanläggningar och är belägna på 13 orter i Sverige. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 500 000 kvm, ett årligt hyresvärde om cirka 309 miljoner kronor och en uthyrningsgrad om 88 procent.

Beräknat resultat från transaktionen uppgår till cirka 630 miljoner kronor, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt.

Corems rådgivare i samband med försäljningen har varit JLL och legal rådgivare har varit Walthon Advokater.

Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.

 

 

 


 

Platsannonser