Concents fastighetsprojekt i Linghem, Linköping. Foto: Concent.
Fastigheter

Concent söker finansiering till kvarvarande projektet

Concent har minskat kostnaderna och förlusterna betydligt jämfört med samma period i fjol. Bolaget har endast ett projekt kvar men där saknas det fullständig finansiering.

Uppdaterad 2018-08-22
Publicerad 2018-08-22

Under det senaste året har vi kunnat följa ett problemtyngt Concent som haft svårt att få ihop finansieringen till det omskrivna Barents Center i Haparanda. Concent har nyligen dock aviserat att planerna för Barents Center inte kan förverkligas. Anledningen är att man inte kommer överens med obligationsinnehavarna om finansieringen. Av halvårsrapporten framgår det att bolaget har ett projekt kvar i portföljen men att bolaget ”fortsatt arbetar intensivt med att lösa finansiering för byggnationen”.

Projektet finns i Linghem i Linköpings kommun där Concent ska bygga 86 hyresrätter, varav 6 LSS-bostäder. Orten har cirka 3.000 invånare och boendena består till 80 procent av ägda bostäder. Grundläggningen påbörjades innan sommaren och hittills fortskrider arbetet enligt plan men det behövs som sagt finansiering för att bygga.

Av rapporten framgår det att intäkterna minskade i koncernen under halvåret jämfört med samma period i fjol. I år landade intäktsmassan på -2,7 miljoner kronor jämfört med 0,2 miljoner kronor i fjol samma period.

Kostnaderna minskade dock drastiskt från fjolårets -130 miljoner kronor till årets -10,8 miljoner kronor.

Periodens resultat landade på -27 miljoner kronor jämfört med -190 miljoner kronor vid samma period i fjol. Bolaget förklarar det förbättrade resultatet på kraftigt reducerade kostander jämfört med samma period 2017.

Resultatet efter skatt per aktie uppgår till -0,32 kronor jämfört med -2,25 kronor.

Eget kapital uppgick till 513.000 kronor för första halvåret i år jämfört med 195 miljoner kronor samma period i fjol.

Platsannonser

Logga in