Styrelser

Collectors styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i nischbanken Collector kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.
 

Publicerad 2021-03-30

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningens föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Omval föreslås av Erik Selin till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Platsannonser

Logga in