Martin Nossman, vd, Collector
Martin Nossman, vd, Collector. Foto: Collector
Bank

Collector ökade resultatet och minskade kreditförlustnivån andra kvartalet

Säsongseffekter och en uppvärdering av investeringen i kreditfonden Cordet påverkade Collectors rörelseintäkter och rörelseresultat positivt under andra kvartalet 2021.

Uppdaterad 2021-07-15
Publicerad 2021-07-15

Collectors rörelseintäkter för det andra kvartalet uppgick till 655 miljoner kronor, en ökning från 562 miljoner kronor andra kvartalet 2020. Resultat före kreditförluster blev 445 miljoner kronor (332) och kreditförlustnivå 2,7 procent (3,2 procent). Rörelseintäkterna och rörelseresultatet har båda påverkats positivt av säsongseffekter och en uppvärdering av investeringen i kreditfonden Cordet om totalt cirka 42 miljoner kronor. Det framgår av Collectors delårsrapport för första halvåret 2021.

I samband med delårsrapporten aviserar nischbanken en ny segmentsrapportering i syfte att "öka transparensen och den finansiella förståelsen" för de olika verksamhetsområdena. De nya segmenten blir företag, fastigheter, privat, payments och övrigt. 

Nyckeltal andra kvartalet 2021 (andra kvartalet 2020)

  • Låneportfölj: 34 722 miljoner kronor (28 970)
  • Rörelseintäkter: 655 miljoner kronor (562)
  • K/I-talet: 32,1% (40,8)
  • Resultat före kreditförluster: 445 miljoner kronor (332)
  • Kreditförlustnivå: 2,7% (3,2) 
  • Rörelseresultat: 219 miljoner kronor (102)
  • Kärnprimärkapitalrelation: 13,7 procent (13,8) 
  • Total kapitalrelation: 15,6 procent (15,9)

Källa: Collector

Platsannonser

Logga in